Politechnika Warszawska - strona 413

Przykłady konstrukcji inżynierskich - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

PRZYKŁADY KONSTRUKCJ INŻYNIERSKICH I POŁĄCZEŃ STOSOW ANYCH W TYCH KONSTRUKCJACH Konstrukcję powinien stanowić zespół elementów połączonych ze sobą w sposób trwały , tak aby całość budowli mogła opierać się obciążeniom i przenosić je na grunt. Przykłady konstrukcji: (1) W budownictwie tradycyjnym bu...

Rodzaje fundamentów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1995

RODZJE FUNDAMENTÓW - PŁYTKIE ,GŁĘBOKIE: W zależności od głębokości posadowienia , sposobu wykonania oraz pracy fundamentu rozróżnia się fundamenty płytkie i głębokie. Fundamenty płytkie spoczywają bezpośrednio na gruncie i są to : ławy fundamentowe , stopy ,ruszty , płyty , skrzynie. Ten sposób pos...

Stropy feridz - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1134

STROPY FERT I DZ Strop Fert - ceramiczno żelbetowy; Do wykonania używa się pustaków ceramicznych o szerokości 32, 37, 52 i wysokości 20 cm, długości 30 cm oraz belek prefabrykowanych ceramiczno stalowych złożonych z pasa dolnego z kształtek cera...

Stropy, kleina i ackermana - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1372

STROPY KLEINA I ACKERMANA STROP KLEINA - płyty z cegieł zwykłych lub dziurawek, zbrojone płaskownikami lub stalą okrągłą i spojone w monolit zaprawą cementową. Oparciem płyty są zwykłe belki...

Wiązary dachowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1939

WIĄZARY DACHOWE Konstrukcje dachowe ciesielskie są to ustroje z drewna, w których przekazywanie sił, powstających w składowych elementach konstrukcji, z jednych elementów na drugie odbywa się w miejscach złączy, głównie za pośrednictwem połączeń ciesielskich. Najczęściej spotykane typy wiązarów dac...

Wymagania stawiane budynkom - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 553

WYMAGANIA STAWIANE BUDYNKOM: 1.1.WYMAGANIA UŻYTKOWE: Kształt bryły geometrycznej budynku i wybór ustroju konstrukcyjnego zależy od lokalizacji, przeznaczenia, wysokość, rodzaju materiału użytego na konstrukcję i obudowę, metod wykonywania, kosztu itp. W zależności od planowanego okresu użytkowania...

Zasady wyboru rodzaju i konstrukcji schodów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 875

.ZASADY WYBORU RODZAJU I KONSTRUKCJI SCHODÓW- Schody dzieli się na zewnętrzne i wewnętrzne za względu na ich położenie w budynku. Ze względu na przeznaczenie mogą być schody: główne, piwniczne, strychowe, ewakuacyjne itp. W zależności od zastosowanego materiału do budowy schodów rozróżnia się schody...

Zasady wykonywania murów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

ZASADY WYKONYWANIA MURÓW Każdy mur składa się z drobnych elementów - cegły, kamieni, bloczków - układanych warstwami poziomymi. Elementy te układa się w murze najczęściej “na płask”, tj. prostopadle do sil działających na mur. Niekiedy jednak ukła...

Światło - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Beata Pawłowska
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

Światło - ikona z paska narzędziowego Renderowanie. Dobre oświetlenie ma kluczowe znaczenie dla wizualizacji cieniowanych modeli 3D podczas pracy i tworzenia renderingu. Oświetlenie domyślne Podczas pracy na rzutni z cieniowanym widokiem 3D...

Bryły i powierzchnie złożone

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Beata Pawłowska
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

Bryły i powierzchnie złoŻone Druga grupa ikon z paska narzędziowego Modelowanie, to narzędzia umoŻliwiające tworzenie brył i powierzchni złoŻonych. JeŻeli operujemy obiektem zamkniętym, powstanie bryła, obiekty otwarte utworzą powierzchnie. Wyciągnij - tworzy bryłę lub powierzchnię przez wyciągnię...