Politechnika Warszawska - strona 412

Konstrukcje metalowe 1 - Elementy klasy 4

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1414

Elementy klasy 4. W ściance klasy 4., po przekroczeniu obciążenia krytycznego następuje utrata stateczności miejscowej, lecz przekrój elementu jako całość ma jeszcze znaczną rezerwę nośności na skutek wzajemnego usztywniania się ścianek (rys. 4.19). W analizie uwzględnia się jedynie przekrój współp...

Nachylenie połaci dachowej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

NACHYLENIE POŁACI DACHOWEJ A RODZAJ POKRYCIA. Położenie płaskich połaci dachu wyraża się kątem w stopniach , tangensem kąta pochylenia pokrycia dachowego do poziomu lub w procentach . pochylenie połaci uzależnione jest od materiału użytego n...

Budynki drewniane o ustrojach szkieletowych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

BUDYNKI DREWNIANE O USTROJACH SZKIELETOWYCH - PRZEKROJE Ściany słupowo - ryglowe: Ustrój ten stanowi podwalina, słupy, oczepy, zastrzały i rygle. Podwalina spoczywa na cokole fundamentowym na i...

Budynki drewniane ze ścianami wieńcowymi - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

BUDYNKI DREWNIANE ZE ŚCIANAMI WIEŃCOWYMI - PRZEKROJE POPRZECZNE. Wieniec ściany tworzą cztery belki ułożone poziomo i połączone w narożach na zamek lub nakładkę. Przez ułożenie kilku lub kilkunastu wieńców nad sobą otrzymuje się ścianę wieńcowa Rys. Przekrój pionowy ściany wieńcowej: 1 - fundame...

Budynki wielokondygnacyjne o ustrojach ścianowych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1477

BUDYNKI WIELOKONDYGNACYJNE O USTROJACH ŚCIANOWYCH Budynki monolityczne- Stropy budynków wielokondygnacyjnych wykonywane są zwykle o pełnym przekroju z betonu zwykłego lub betonu o lżejszym kruszywie. Rozpiętości żelbetowych stropów płytowych pełnych wynoszą do ok6 m, a stropów z otworami lub lekkim ...

Elementy konstrukcyjne budynków ścianowych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1064

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKÓW ŚCIANOWYCH MONOLITYCZNYCH I PREFABRYKOWANYCH Ustrój nośny budynku stanowią ściany nośne (tarcze), stropy oraz ściany usztywniające. Elementy konstrukcyjne są te same dla budynków monolitycznych i prefabrykowanych. W budynkach wielokondygnacyjnych wykonywanych z eleme...

Krycie dachów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

KRYCIE DACHÓW Pokrycia papą Papa należy do pokryć bardzo szczelnych i dlatego jest stosowane na dachach o małych spadkach . Pokrycie papowe wykonuje się z papy smołowej lub asfaltowej układanej pojedynczo lub podwójnie . Podkład pod papę powinien...

Podział dachów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1309

1. Podział dachów ze wzglĊdu na kształt A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U 2 2. Podział dachów ze wzglĊdu na pochylenie połaci: 2.1. Dachy płaskie α=6°÷8°, tgα=0,1÷0,15 2.2. Dachy spadziste α=20°÷40°, tgα=0,35÷0,85 2.3. Dachy strome α40°, tgα0,85 3. Rodzaje wiązarów (...

Praca przestrzenna budynków - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924

PRACA PRZESTRZENNA BUDYNKU: Od konstrukcji wymaga się aby spełniała 3 warunki: wytrzymałości , stateczności i sztywności. Warunek wytrzymałości - elementy i ustroje konstrukcyjne przenoszą obciążenie z zapasem. Warunek stateczności - budynek nie ulega przesunięciu pod wpływem sił poziomych oraz nie...

Praca przestrzenna budynku - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1841

Praca przestrzenna budynku. Najwłaściwszym ustrojem nośnym budynków wielokondygnacyjnych są ustroje szkieletowe składające się ze słupów i stropów z małą liczbą ścian nośnych i usztywniających. Ustroje szkieletowe wykonuje się w konstrukcji żelbetowej monolitycznej i prefabrykowanej oraz stalowej. ...