Politechnika Warszawska - strona 404

Zagadnienia do opracowania - chemia organiczna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Zagadnienia l. 2. 3. .4. 5. 6. 7. 8. 9. " 10. II. " 12. () 13. 14. 15. 16. '7, 18. 19. 20. 21. 22. 23. 2-t. 25. 26 . 27. 28. do opr'acowania z chemii pienviastldnv nlzeniowego (H, He) \VymiCl) drohiny wodol'u (wszystkic z lIwzgl~dnicnicm ipara-). Omów I'o...

Wyniki doświadczenia dla Cs-137

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 329

Wyniki doświadczenia dla Cs-137 Cu nr pomiaru grubość absorbentu [mm] Liczba zliczeń Średnia Grubość [mm] lnN Błąd x Błąd y 1 1 1866 7,531552 0,023149637 2 2 1822 7,50769 0,023427493 3 3 1656 7,41216 0,024573659 4 5 1555 7,349231 0,025359156 5 7 1373 7,224753 0,02...

Badanie osłabienia promieniowania gamma przy przechodzeniu przez mater...

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1330

Wydział Fizyki Poniedziałek 1400-1700 Nr zespołu 10 19.03.07 Nazwisko i Imię Ocena z przygotowania Ocena ze sprawozdania Ocena końcowa 1. Janik Małgorzata 2. Janeczko Mariusz Prowadzący:  dr Wiesław Tłaczała Podpis prowadzącego: Temat: Badanie osłabienia promieniowania gamma przy przec...

Sprawozdanie - promieniowanie gamma

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1057

Wydział Dzień/godz. Czwartek 17.15-20.00 Nr zespołu Chemia Data 22.04.2010 23 Nazwisko i Imię Ocena z przygotowania Ocena ze sprawozdania Ocena Małgorzata Czyżewska Dominik Wiącek Zuzanna Włoczewska             Prowadzący: Karol Szlachta Podpis   prowadzącego Ćwiczenie nr. 1...

Sprawozdanie - promieniowanie gamma

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

4. Układ pomiarowy 5. Wyniki Za pomocą metody różniczki zupełnej wyznaczono współczynnik osłabienia promieniowania gamma przy przechodzeniu przez trzy badane próbki metali Al, Cu i Pb na podstawie dokonanych pomiarów. Otrzymane wyniki p...

Tablica wyników pomiarów grubości absorbentów

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 343

Tablica wyników pomiarów grubości absorbentów do badania osłabienia promieniowania gamma przy przechodzeniu przez materię dla stanowisk B7 i B8 ABSORBENTY – ZESTAW ‘B’ Rodzaj absorbentu glin (Al) miedź (Cu) ołów (Pb) Oczekiwana grubość absorbentu 20 mm 17 mm 15 mm 12 mm 10 mm 7 mm ...

Prawozdanie efekt halla

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1057

Wydział Chemia Dzień/godz. Czwartek 17.15-20.00 Nr zespołu 23 Data 18.03.2010 Nazwisko i Imię Ocena z przygotowania Ocena ze sprawozdania Ocena 1. Małgorzata Czyżewska 2. Dominik Wiącek 3. Zuzanna Włoczewska       Prowadzący:     Podpis prowadzącego   WSTĘP W ćwiczeniu przyjr...

Przykładowe zadania na kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. Ryszard Siegoczyński
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Wskutek efektu Zeemana dla przejścia między termami 1P i 1S linia widmowa o długości fali λ0=600nm ulega rozszczepieniu. Narysować schemat dozwolonych przejść. Obliczyć różnicę długości fal skrajnych składowych tej linii w polu magnetycznym B...

Pytania na kolokwium - przykładowe

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. Ryszard Siegoczyński
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1106

Na spoczywającą cząstkę o masie m0 zaczyna działać stała siła. Jaką prędkość uzyska cząstka, gdy siła wykona pracę W? Czy cząstka porusza się ruchem jednostajnie zmiennym? Jaki interesujący wniosek wynika z porównania rozwiązania klasycznego i relatywistycznego? Cząstka o masie spoczynkowej m0 poru...