Politechnika Warszawska - strona 403

Struktury ok - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1092

struktury 1) s. tlenowych drobin o stechiometrii AO4 dla pierw. sp na max st.utl. 2) różniece bud. elektroobojętnych drobin z elektronami pierw. sp VI grupy 3) tlenki pierw. II okresu na max sl.utl. omów struktury 4) elektroobojętne chlorki pierw. I okresu rdzeniowego na max st.utl. omów bud. 5) pi...

Reakcje ok - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

reakcje •Na5AlO4+4H2O→Na3Al(OH)6+2NaOH •KAsO3+H2O→KH2AsO4 •Na3AsO4+H2O→2Na++AsO43-,AsO43-+H2O↔HAsO42-+OH- •K4As2O7+H2O→2K2HAsO4 •K5As3O10+H2O→2K2HAsO4+KH2AsO4 •Na2HAsO3+KOH(temp)→Na2KAsO3+H2O •B2H6+6H2O→2H3BO3+6H2 •B2Cl4+4H2O→H4B2O4+4HCl •LiBH4+4H2O→LiB(OH)4+4H2 •NaBH4+2O2→NaB(OH)4;Na(OH)4→NaBO2...

Chemia nieorganiczna - reakcje i otrzymywanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1246

reakcje •Na5AlO4+4H2O→Na3Al(OH)6+2NaOH•KAsO3+H2O→KH2AsO4•Na3AsO4+H2O→2Na++AsO43-,AsO43-+H2O↔HAsO42-+OH-•K4As2 O7+H2O→2K2HAsO4•K5As3O10+H2O→2K2HAsO4+KH2AsO4•Na2HAsO3+KOH(temp)→Na2KAsO3+H2O•B2H6+6H2O→2H3BO3+6H2•B2Cl4+4H2O→H4B2O4+4HCl•LiBH4+4H2O→LiB(OH)4+4H2•NaBH4+2O2→NaB(OH)4;Na(OH)4→NaBO2+2H2O•K3BO3...

Chemia nieorganiczna - przykładowe pytania na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 980

Pytania: Podaj równania opisujące równowagi występujące w : bezwodnym ciekłym HF; roztworze wodnym HF Jak reaguje HF z : B2H6; NH3. Uzupełnij równania: a). H2 + Na2O--- H2+ NiO--- H2 +Li--- 4.Podaj równania reakcji z wodą: a). R...

Otrzymywanie tlenków II grupy

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

otrzymywanie: 1) KO2, H3BO3, Na4P2O7 2) Sr3(CrO4)2, Sr2CrO4 3) Na2H2P2O7 z Na3PO4 4) NaPO3 z Na3PO4 5) Na2(H2P2O5) z Na2(HPO3) 6) Na2S z Na2S2O7 7) Na2S2O7 z Na2S 8) z CH4: aldehyd mrówkowy, alkohol metylowy,

Chemia nieorganiczna - kolokwium III - treści zadań

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1085

CHEMIA NIEORGANICZNA Kolokwium III (wersja z dn. 17.05.2010 r.) Zad. 1. Jakie trwałe drobiny tworzy jod na maksymalnym stopniu utlenienia (wzory i nazwy)? Jaką mają strukturę przestrzenną? Zad. 2. Jakie właściwości w porównaniu z kw...

Chemia nieorganiczna - egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1645

Pytania: Podaj równania opisujące równowagi występujące w : bezwodnym ciekłym HF; roztworze wodnym HF Jak reaguje HF z : B2H6; NH3. Uzupełnij równania: a). H2 + Na2O--- H2+ NiO--- H2 +Li--- 4.Podaj równania reakcji z wodą: a). R...

Pytania na kolokwium - przykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1218

KOLOS III (Aldona) 1) Podaj jak reaguje KBrO3 z kwaśnymi roztworami wodnymi chlorków, bromków i jodków. Zbilansuj reakcje i określ typ reagentów. 2) podaj etapy rozpadu termicznego KAsO3 i K2Se2O...

45 zadań z reakcjami - przykłady

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 560

B2H6(aq) + HCl + temp.+próżnia → H2 + Na2O → H2SO4 + H2O → NaOH + NaHCO3 → H2 + Ca → NaOH + B(OH)3 → KOH + K2HPO3 → Zn(OH)2 + NaOH ↔ BaO2 + temp. → Ba + O2 → H2 + Na2SO4 → SiH4 + PH3 → Na3PO4 + HCl → Na2SO3 + H2O ↔ H2O + CH4 + temp. → H2O + NH3 → NaOH + Na → Be(OH)2 + NaOH ↔ F2 + B...

Reakcje chemiczne - opracowanie - Fluorek sodu

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Zygmunt Gontarz
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1841

NaBH4 + O2 → K + AsH3 → CaF2 + H2SO4 → NA2S + O2 → B2Cl4 + H2O → CO2 + Na2O → NO2ClO4 +H2O → B2H6 + HCl → H2 + Na2SO4 → CaO + H2O → N2O5 + NaF → Li3N + H2O → H3BO3 + NaOH → H2 + Fe2O3 → B2O3 + Li2O → BeH2 + H2O → NaHCO3 + NaOH → N2O4 + K2O → LiH + B2H6 → CaCO3 + SiO2 → N2O5 + H2S...