Politechnika Warszawska - strona 399

Prawo gospodarcze - Pytania na ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

pytania jakie zapamietałam były o prezesie UOKiK, kto może podjąć działalność regulowaną, w jakim terminie można taką działalność podjąć bez wpisu do rejestru, kto musi sie wpisać do krs, zasady CEIDG, rynek właściwy (z tego co pa...

Systematyka Prawa gospodarczego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693

Systematyka publicznego prawa gospodarczego Wewnętrzna systematyka publicznego prawa gospodarczego obejmuje: konstytucyjne prawo gospodarcze prawo administracyjne gospodarcze (prawo ustrojowe, materialne i proceduralne). Konstytucyjne prawo gospodarcze - definicja i zakres Konstytucja jest punktem ...

Ustawa o gospodarce komunalnej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 98
Wyświetleń: 511

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, polegające na wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych, w celu zaspokojenia z...

Prawo gospodarcze - Wyklady

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 119
Wyświetleń: 868

Podręczniki: Jan Olszewski „Prawo gospodarcze - kompendium” CH Beck Prawo gospodarcze wyodrębniono z prawa cywilnego, jest ukierunkowane na prowadzenie działalności gospodarczej. Wyraz ingerencji państwa: określa prawne warunki podejmowan...

Zagadnienia ćwiczeniowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

mgr Aleksandra Molińska Asystent w Zakładzie Prawa i Administracji Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE zagadnienia zaliczeniowe 1. Wiadomości podstawowe Gospodarka, rynek, system rynkowy, kapitał, potencjał produkcyjny - definicje 2. Gospodark...

Zakończenie działalności gospodarczej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Zakończenie działalności gospodarczej (informacje podstawowe) Pierwszą czynnością jaką powinien przedsięwziąć przedsiębiorca jest wykreślenie wpisu o prowadzonej działalności gospodarczej z rejestru przedsiębiorców. Zgłoszenia tego powinien dokonać przedsiębiorca w terminie 14 dni od dnia rzeczywis...

Zasady Publicznego Prawo gospodarczego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 98
Wyświetleń: 455

Zasady prawa gospodarczego publicznego Zasada konstytucji gospodarczej Zasada demokratycznego państwa prawnego wyznacza granice ingerencji państwa w gospodarkę zgodnie z orzecznictwem TK jest ona złożona z wielu autonomicznych ...

Zawieszenie wykonywania działalności - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 385

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników (czyli taki, który nie nawiązał stosunku pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy) może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. Może to zrobic na okres od 1 do 24 miesięcy. Przedsiębiorca może...

Korespondencja biurowa - Notatki

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Elżbieta Jendrzejczak
 • Korespondencja biurowa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1239

2013-02-20 Korespondencja biurowa. Mgr. Elżbieta Jendrzejczak - ejendrzejczak@wp.pl. 15 godzin, ćwiczenia, lista obecności. 7x2 godziny. II/IV/VI zajęcia - III/V/VII zajęcia - I/II praca pisemna (protokół z wydarzenia)/kolokwium. VIII zajęcia - wpisy. 2013-06-12 - ostatnie zajęcia. System kance...

Korespondencja biurowa - Sylabus

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Elżbieta Jendrzejczak
 • Korespondencja biurowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2758

Poznanie zasad i zdobycie umiejętności sporządzania pism i prowadzenia korespondencji biurowej zgodnie z obowiązującymi normami i zwyczajami. Treści merytoryczne: 1. Istota korespondencji biurowej 2. Instrukcja kancelaryjna i syste...