Politechnika Warszawska - strona 395

Metody otrzymywania alkanów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1967

1 1. LABORATORYJNE METODY OTRZYMYWANIA ALKANÓW 1.1. Metody polegające na usuwaniu grup funkcyjnych Katalityczne uwodornienie alkenów lub alkinów Pt lub Pd CH3CH=CH2 + H2 lub Ni-Raneya propen CH3C CH + 2 H2 propyn Pt lub Pd lub Ni-Raneya CH3CH2CH3 propan CH3CH2CH3 propan Z halogenoa...

Chemia Analityczna - wykład - Charakterystyka jonitów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Kuc
 • Laboratorium analizy ilościowej
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1057

Jonity Charakterystyka jonitów: wielocząsteczkowe polimery organiczne, zawierające czynne chemicznie ugrupowanie jonowe. Wymieniacze kationowe (kationity: -SO3H, -COOH, -OH, wymieniają jony wodorowe na inne kationy w procesie wymiany jonowej, anionity: -N+R3, -NR2, -NHR, -NH2, można stosować w ...

Alkacymetria - zadania z egzaminu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Kuc
 • Laboratorium analizy ilościowej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3507

Alkacymetria W 4 próbkach zawierających odpowiednio CH3COOH, NH3, H2SO4 i KOH, oznaczano zawartość poszczególnych składników metodą alacymetryczną. Zaproponuj odpowiednie roztwory titrantów i wskaźników jakie mogą być użyte do poszczególnych miareczkowań tak, aby wyniki oznaczeń obarczone były najm...

Kompleksometria - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Kuc
 • Laboratorium analizy ilościowej
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3836

Kompleksometria Napisz wszystkie reakcje przebiegające podczas rozdzielania cynku i niklu na anionie i kompleksometrycznego oznaczania cynku. Uwzględnij wskaźnik. Dlaczego podczas kompleksometrycznego oznaczania jonów metali za pomocą EDTA konieczna jest obecność w roztworze buforu? Od czego zale...

Analiza ilościowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium analizy ilościowej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1008

Katedra Chemii Analitycznej Warszawa, 27.10.2008 Wydzia Chemiczny PW Program wicze laboratoryjnych z analizy ilociowej - projekt Chemia Analityczna I - Laboratorium (B) 45 h Roztwory do badania otrzymuj studenci w kolbkach miarowych na 250 ml. Zawarto kolby dopenia si wod do kreski, miesza i odp...

Wykład - statystyka

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Zarębski
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

To jest strona 0 Drukować od strony 1 (wskutek jakiegoś błędu, przy drukowaniu 2 stron na jednej kartce papieru, wydruk źle wychodzi - drukuje się najpierw oddzielnie strona 1, potem strony 2 i 3 itd). Jako strony do drukowania wskazać 1-8. PODSTAWOWE POJĘCIA STATYSTYKI Mówiąc bardzo ogólnie, sta...

Termochemia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Kamil Paduszyński
 • Termodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2352

Materiały pomocnicze BIO 2009/10 TERMOCHEMIA 2 marca 2010 r. Materiał pomocniczy do ćwiczeń rachunkowych z Chemii Fizycznej dla studentów kierunku Biotechnologia Wydziału Chemicznego PW Opracował: Kamil Paduszyński Wszelkie prawa zastrzeżone © Kamil Paduszyński 2010 KONWENCJA ZAPISU RÓWNANIA...

Alkacymetria - wykład - Mianowanie r-ru titranta

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1071

ALKACYMETRIA Mianowanie r-ru titranta - dokładne ustalenie stęż. titranta z użyciem sub. pods. pozwalające na dokonanie obliczeń prowadzących do ustalenia masy tejże sub.; Buf. pH i buf. potecjału - r-r słabego kwasu i soli wykazuje niemal stałe pH nie zmieniając się przy rozcieńczaniu i dodaniu n...

Wykład - chemia analityczna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1022

Trochę poprawione namiętna, ale zachować czujność. ALKACYMETRIA Mianowanie roztworu titranta - dokładne ustalanie stężenia titranta dzięki reakcji z substancją podstawową, której stężenie określamy na podstawie masy odważki. Buforem pH i buforem potencjału - Mieszaniny słabego kwasu i sprzężonej ...

Wykład - chemia analityczna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 714

metody wagowe- oparte są na ilościowym i szybkim przeprowadzeniu oznaczanej substancji w trudno rozp. związek. iloczyn rozpuszczal.- stała termodynamiczna opisująca równowagę reakcji, będącej podstawą miareczkowej metody strąceniowej lub metody wagowej; Ka jest wyrażony iloczynem steżeń (w odpowied...