Politechnika Warszawska - strona 394

Ćwiczenia dodatkowe z chemii organicznej - Równanie reakcji

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1267

Ćwiczenia dodatkowe z chemii organicznej 22.01.2009 Kolokwium Trzecie 1. (14) W reakcji cynamonianu metylu ((E)-3-fenylopropenianu metylu) z acetylooctanem metylu (3-okso-butabianem metylu) w obecności katalitycznej ilości metanolanu sodu powstaje związek A. Podaj wzór produktu A, nazwę reakcji...

Ćwiczenia dodatkowe z chemii organicznej - addycja Michaela

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1393

Ćwiczenia dodatkowe z chemii organicznej 22.01.2009 Kolokwium Trzecie, rozwiązania 1. (14) W reakcji cynamonianu metylu ((E)-3-fenylopropenianu metylu) z acetylooctanem metylu (3-okso-butabianem metylu) w obecności katalitycznej ilości metanolanu sodu powstaje związek A. Podaj wzór produktu A, ...

Kolokwium z chemii organicznej - Kwas solny

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

Czwarte kolokwium z chemii organicznej. 28.01.2009 A 1. (10 p.) Narysuj wzory wszystkich tautomerów heksano-2,4-dionu. Wyjaśnij dlaczego formy enolowe związków ၢ-dikarbonylowych są trwałe. 2. (41 p.) Proszę zaproponować syntezy poniższych związków ze wskazanych substratów. Dla każdego etapu syntez...

Rozwiązania zadań z kolokwium zaliczeniowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Rozwiązania zadań z kolokwium zaliczeniowego (z dnia 05.09.2008) Zadanie 1. a) zobacz rozwiązanie zadania 1a) z kolokwium I z dn.08.05.2008 b) zobacz rozwiązanie zadania 1b) z kolokwium I z dn. 08.05.2008 c) zobacz rozwiązanie zadania 2. z kolokwium I z dn. 27.03.2008 d) zobacz rozwiązanie zadan...

Zadania z chemii organicznej

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1764

1 Zakład Chemii Organicznej Wydział Chemiczny Politechnika Warszawska ZADANIA TRENINGOWE Z CHEMII ORGANICZNEJ B - zestaw I-szy 1. Narysuj wzory strukturalne i podaj nazwy systematyczne wszystkich węglowodorów o wzorach sumarycznych: a) C6H14, b) C5H10, c) C4H6. 2. Sprawdź, które z podanych n...

Chemia organiczna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 798

1 Błędy w skrypcie: „Chemia organiczna Kurs podstawowy” str. 4 (tytuł podrozdziału 5.2.7.) jest (reakcja Karasha), powinno być (reakcja Kharascha) str. 13 (1. wiersz od góry) jest: (CH3C(O)–) str. 13 (12. wiersz od góry) jest: ...a...

Technologia organiczna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

Technologia chemiczna organiczna zajmuje się wytwarzaniem produktów związanych z codziennością: tworzyw sztucznych, kosmetyków, barwników, detergentów. Głównie przetwarza się s...

Egzamin z chemii organicznej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1463

Egzamin z chemii organicznej. II termin. 27.06.2007 1. Przeprowadzono kondensację aldolową związków A i B otrzymując produkt C posiadający wiązanie C=C. Związek C ze związkiem -dikarbonylowym D w warunkach reakcji Michaela daje produkt E, z którego po hydrolizie i dekarboksylacji otrzymuje się 4-f...

Carboxylic Acids and their derivatives - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Introduction to Carboxylic Acids Carboxylic acids are compounds that contain the carboxyl group: These compounds and their common derivatives make up the bulk of organic compounds. Their common derivatives include acid halides: acid anhydrides: esters: and amides: Nomenclature of carboxylic aci...