Politechnika Warszawska - strona 393

Egzamin z chemii organicznej - Toluidyna

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1414

Egzamin z chemii organicznej. 2 Termin. 30.06.2008. 1. (31 p) Proszę podać mechanizmy następujących reakcji: a) (8 p. +4 p.) p-toluidyna + HNO3,dymiący + H2SO4, stęż. A (+ NH4OH) 4-metylo-3-nitroanilna; polecenie dodatkowe: podaj metodę syntezy 4-metylo-2-nitroaniliny z p-toluidyny ; b) (7 p.) pr...

Egzamin z chemii organicznej - reakcje

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 693

Egzamin z chemii organicznej B (30.06.2008r) Zadanie 1. Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 a) reakcja nie zachodzi c) reakcja nie zachodzi Zadanie 5 Nazwy: A: kwas 5-(p-metylofenylo)-5-oksopentanowy, B: kwas 5-(p-metylofenylo)pentanowy, C: 5-(p-metylofenylo)pentanoamid, D: 4-(p-metylofenylo)butyloa...

Rozwiązania zadań z kolokwium - Delokalizacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Rozwiązania zadań z kolokwium 1 (z dn. 27.03.2008) Zadanie 1. Mieszanina poreakcyjna reakcji z KMnO4 nie wykazuje optycznej czynności, ponieważ produkt jest związkiem mezo (cząsteczka zawiera płaszczyznę symetrii). Mieszanina poreakcyjna w rekcji z bromem nie wykazuje optycznej czynności, ponieważ ...

Kolokwium z chemii organicznej - Synteza

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609

Pierwsze kolokwium z chemii organicznej. 05.11.2008 1. (20 p.) W wyniku reakcji Dielsa-Aldera między dwoma węglowodorami A i B otrzymano tylko jeden produkt, C, który poddano działaniu ozonu a następnie wody w redukującym środowisku. Otrzymano jako jedyny związek heksano-2,4-dion [CH3CH2C(O)CH2C(O)C...

Rozwiązania zadań z kolokwium - Proton

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Rozwiązania zadań z kolokwium 1 (5.11.2008) Zadanie 1. lub Zadanie 2. Otrzymano dwa produkty. W pierwszym etapie następuje przyłączenie protonu do wiązania podwójnego w taki sposób aby powstał trwalszy - wyżej rzędowy

Kolokwium z chemii organicznej - wzory substratów

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1330

KOLOKWIUM II Chemia Organiczna B, 8.05.2008 (24p.) Posługując się odpowiednimi mechanizmami wyjaśnij przebieg następujących reakcji. W punkcie a) użyj wzorów przestrzennych, a w punkcie c) krzesłowych. (R)-2-bromo-1-fenylopropan + H2O (T)  racemiczny 1-fenylopropan-1-ol aldehyd p-bromobenzoeso...

Kolokwium - chemia organiczna

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1470

Drugie kolokwium z chemii organicznej. 26.11.2008 1. (16 p.) Niektóre z poniższych reakcji nie zachodzą w zaznaczonym kierunku a pozostałe dają inny produkt główny niż podano. Proszę zaznaczyć reakcje, które nie zachodzą a pozostałe zapisać za pomocą wzorów chemicznych podając właściwy produkt (bez...

Chemia organiczna - kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 938

Drugie kolokwium z chemii organicznej. 16.04.09 1. (22 p.) Niektóre z poniższych reakcji zachodzą zgodnie z podanym równaniem, niektóre w ogóle nie zachodzą a pozostałe prowadzą do głównych produktów organicznych odmiennych niż podano. Wskaż, które reakcje zapisano prawidłowo a które nie zachodzą. ...

Chemia organiczna - kolokwium - alkohol

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1540

Ćwiczenia dodatkowe z chemii organicznej. Kolokwium drugie. 21.11.03. 1. (14 p.) Na (3R)-3-metylo-1-penten podziałano bromowodorem w eterze. 2 a) ile związków otrzymano? 3+3 b) narysuj ich wzory przestrzenne i wzory Fischera, 1+1 c) podaj ich nazwy, 2 d) jaka jest między nimi relacja stereochemi...

Kolokwium z chemii organicznej - Produkty organiczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1372

Trzecie kolokwium z chemii organicznej B. 12.06.2008. Zadanie 1 (35 p.) Przedstaw schematy poniższych reakcji za pomocą wzorów chemicznych, a także podaj nazwy tych przemian oraz nazwy produktów oznaczonych pogrubioną czcionką: (3 p.) fenylooctan etylu + węglan dietylu + (1) etanolan sodu, (2) kwas...