Politechnika Warszawska - strona 392

Wykład - temodynamika techniczna i chemiczna

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

T. Hofman, © Wykłady z Termodynamiki technicznej i chemicznej, Wydział Chemiczny PW, kierunek: Technologia chemiczna, sem. 2012/2013 WYKŁAD 5-6. F. Konsekwencje zasad termodynamiki, c.d. G. Maszyny cieplne H. Odziaływania międzyc...

Formalistyka opisów układów wieloskładnikowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

T. Hofman, © Wykłady z Termodynamiki technicznej i chemicznej, Wydział Chemiczny PW, kierunek: Technologia chemiczna, sem. 2012/2013 WYKŁAD 7-8. J. Formalistyka opisu układów wieloskładnikowych K. Termodynamika układów reagujących...

Ćwiczenia rachunkowe z termodynamiki technicznej i chemicznej

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

Ćwiczenia rachunkowe z termodynamiki technicznej i chemicznej dla kierunku Technologia chemiczna, Wydział Chemiczny PW, 2012/13 Zadania treningowe do Kolokwium 2 Ćwiczenia rachunkowe z termodynamiki technicznej i chemicznej Zaleca...

Zadania na egzamin z termodynamiki

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Biotechnologia - chemia fizyczna – termodynamika – zadania egzaminacyjne 1 ZADANIA EGZAMINACYJNE Z TERMODYNAMIKI z rozwiązaniami (z lat 1999-2000) 29.01.99 9. (6 pkt.) Mieszaninę dwóch ciekłych składników (1) i (2) chcemy rozdzielić przez destylację. Dla T = 298 K jest to układ azeotropowy. W...

Zadania egzaminacyjne z termodynamiki

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Biotechnologia - chemia fizyczna – termodynamika – zadania egzaminacyjne 1 ZADANIA EGZAMINACYJNE Z TERMODYNAMIKI z rozwiązaniami (z lat 1999-2000) 29.01.99 9. (6 pkt.) Mieszaninę dwóch ciekłych składników (1) i (2) chcemy rozdzielić przez destylację. Dla T = 298 K jest to układ azeotropowy. W...

Kolokwium z chemii organicznej

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1442

Pierwsze kolokwium z chemii organicznej. 05.11.2008 1. (20 p.) W wyniku reakcji Dielsa-Aldera między dwoma węglowodorami A i B otrzymano tylko jeden produkt, C, który poddano działaniu ozonu a następnie wody w redukującym środowisku. Otrzymano jako jedyny związek heksano-2,4-dion [CH3CH2C(O)CH2C(O)C...

Ćwiczenia z chemii organicznej

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798

Ćwiczenia z chemii organicznej B Kolokwium I 27.03.2008 suma 102 1. (21 p.) (Z)-3,4-dimetyloheks-3-en poddano niezależnie dwóm reakcjom: z KMnO4,aq w 0°C oraz z Br2. a) (10) Przedstaw przebieg (mechanizm) obu reakcji za pomocą wzorów przestrzennych. b) (6) Narysuj wzory Fischera produktu(ów), ...

Rozwiązania zadań z kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Rozwiązania zadań z kolokwium 1 (z dn. 27.03.2008) Zadanie 1. Mieszanina poreakcyjna reakcji z KMnO4 nie wykazuje optycznej czynności, ponieważ produkt jest związkiem mezo (cząsteczka zawiera płaszczyznę symetrii). Mieszanina poreakcyjna w rekcji z bromem nie wykazuje optycznej czynności, ponieważ ...

Egzamin z chemii organicznej

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

Egzamin z chemii organicznej. I termin. 23.06.2008. 1. (24 p) Proszę podać mechanizmy następujących reakcji: a) (7 p.) 4-oksoheksanian etylu + 1 mol etanolanu sodu A (+ po zobojętnieniu kwasem octowym) 2-metylocyklopentano-1,3-dion ; b) (6 p.) p-krez...

Egzamin z chemii organicznej - Pentan

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

Egzamin z chemii organicznej B. Studia jednostopniowe. 09.02.2009. 1. (33) Uzupełnij i zapisz za pomocą wzorów podane równania reakcji. Podaj nazwy produktów oznaczonych pogrubioną czcionką. (6) propylobenzen + Br2 + h + Dt à A+ B (stereoizomery, podaj ich nazwę) (3) chlorek benzenodiazoniowy + p...