Politechnika Warszawska - strona 390

Wykład - zmienna losowa typu skokowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga
 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

Zmienna losowa typu skokowego (dyskretnego) Zmienna losowa X jest typu skokowego (dyskretnego), jeśli przyjmuje ona tylko skończoną (lub przeliczalną) liczbę wartości {x1, x2, x3,..., xn} (tzw. punkty skokowe), tak, że dla każdego i=1,2,...,n.) (i=1,2,) P(X= xi)= pi0, gdzie ( ). Oznacza to, że z...

Wykład - zmienne losowe dyskretne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553

Zmienne losowe Dla określenia zmiennej losowej potrzebna jest znajomość tzw. trójki probabilistycznej. Załóżmy, że dana jest przestrzeń probabilistyczna (E, S, P). Zmienną losową X nazywamy funkcję rzeczywistą określoną na przestrzeni zdarzeń elementarnych E i mierzalną względem ciała zdarzeń S: ...

Przygotowanie do kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 868

Różne małe zadanka ze statystyki matematycznej (jako przygotowanie do drugiego kolokwium) 1. Przeprowadzono n=16 pomiarów pojemności kondensatorów z danej partii produkcyjnej, i otrzymano średnią 20μF. Rozkład pojemności kondensatorów w partii przyjmujemy za normalny. Skonstruować a) 90% b) 95%

Chemia fizyczna - ćwiczenia - Entalpia

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1127

Chemia fizyczna: Biotechnologia, WCh PW Termodynamika 1 18 marca 2011 r. Zadania 1. (3 pkt) Proszę obliczyć standardową entalpię reakcji uwodornienia 1,3-butadienu do nbutanu: CH...

Całkowanie równań - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1246

Całkowanie równań kinetycznych Przygotował: Kamil Paduszyński © 2010 (c) Kamil Paduszyński 2010 1 PROBLEM Rozważamy reakcję chemiczną, np. A + 2B = C Pytania: ● Jakie jest równanie kinetyczne dla tej reakcji? ● Jak całkować równanie kinetyczne? ● Jaki jest rząd tej reakcji? ● Jaka jest w...

Zadania do kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1106

Wydział Chemiczny PW, Termodynamika techniczna i chemiczna, zadania kolokwialne 2008-2012, kolokwium II 1 1. 9.01.09 3. 8.01.10 1. Obliczyć prężność pary nasyconej nad roztworem powstałym przez rozpuszczenie 12 g n-dodekanu w 100 g 1but...

Technologia chemiczna - kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1127

Chemia fizyczna: Kol. 1.2. Technologia Chemiczna (pościg) 11 maja 2012 r. Zadanie 1 (3 pkt) Zał.: A Reakcję syntezy amoniaku N2(g) + 3 H2(g) = 2 NH3(g) prowadzi się w warunkach izobarycznych i adiabatycznych wychodząc ze stechiometrycznej miesza...

Zadania do kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 980

Ćwiczenia rachunkowe z termodynamiki technicznej i chemicznej dla kierunku Technologia chemiczna, Wydział Chemiczny PW, 2012/13 Rozwiązania niektórych zadań treningowych do Kolokwium 1 Rozwiązanie niektórych zadań treningowych do I...

Termodynamika chemiczna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1344

Wydział Chemiczny PW, Termodynamika techniczna i chemiczna, zadania kolokwialne 2008-2011, kolokwium I 1. 5.12.08 1. 1 mol gazowego wodoru sprężany jest odwracalnie i izotermicznie (T = 310 K) od ciśnienia 1 bara do objętości ...

Termodynamika techniczna i mechaniczna - kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1162

Wydział Chemiczny PW, Termodynamika techniczna i chemiczna, zadania kolokwialne 2008-2011, kolokwium I 1. 5.12.08 1. 1 mol gazowego wodoru sprężany jest odwracalnie i izotermicznie (T = 310 K) od ciśnienia 1 bara do objętości ...