Politechnika Warszawska - strona 389

Kinetyka reakcji między jonami IO3- i I- - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1043

Kinetyka reakcji między jonami IO3- i I- Skład zespołu: 1. Katarzyna Stanisz 2. Hanna Skirzyńska Data: 11.04.2013r. Prowadzący ćwiczenie: dr inż. Tomasz Kliś Ocena i podpis prowadzącego: Cel ćwiczenia: Celem pomiarów było badanie kinetyki reakcji pomiędzy jonami i zachodzącej według podane...

Wyznaczanie rozpuszczalności substancji metodą syntetyczną - sprawozda...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1281

Krzysztof Kozłowski W-wa 12.03.2007r. Marcin Krajewski Michał Ziółkowski Poprawa sprawozdania Wyznaczanie rozpuszczalności substancji metodą syntetyczną. Opracowanie wyników mcyk = 1,387 g mn-but = 8,924 g Skład molowy rozpuszcz...

Pelne sprawozdanie z ćwiczeń - kinetyka inwersji sacharozy

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2156

„Badanie kinetyki reakcji inwersji sacharozy"1.Cel ćwiczeniaCelem ćwiczenia było zbadanie kinetyki reakcji inwersji sacharozy, wyznaczenie stałej szybkości tej reakcji w dwóch różnych temperaturach oraz jej

Termodynamika - laboratorium

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Termodynamika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Lp Substancja Typ wzorca Producent Nr serii Data ważności/ data reanalizy Zawartość/ Parametr referencyjny 1 Adenozyna Roboczy Pharma - Waldhof MH 00042001S 06.04.2003 100,1 % 2 Inozyna Roboczy Pharma - Waldhof 46115700 11.2003 99,7 % 3 Adenina Roboczy Pharma - Waldhof 4605...

Rozkład Dystrybuanty - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

Cumulative Poisson Distribution Table Table shows cumulative probability functions of Poisson Distribution with various α. Example: to find the probability P(X ≤ 3) where X has a Poisson Distribu...

Statystyka - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

F1 Zadanie 1. Zmienna losowa ma rozk ad o funkcji g sto ci f(x) = 1/(sqrt(8 pi)) exp(- (x-5)2/8). Poda warto x1 dla której prawdopodobie stwo P (X x1) =0,8 ... . Zadanie 2. Zmienna losowa X jest okre lona funkcj rozk adu prawdopodobie stwa xi pi Warto -1 0,1 0 0,3 1 0,4 2 0,2 o...

Wartości krytyczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga
 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

Rozwiazywanie zadan przez Internet: www.zadania-projekty.pl Wartości krytyczne dla testu liczby serii (test prawostronny) n2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 n1 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Wartości krytyczne dla testu liczby se...

Wzory na całki - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga
 • Statystyka
Pobrań: 616
Wyświetleń: 9968

Wzory na całki: 1.  dx  x  C 1 n 1 x  C , n  1 n 1 1 3.  xdx  x 2  C 2 1 4.  dx  ln x  C x ax x 5.  a dx  C ln a 2. n  x dx  6. e x dx  e x  C  7.  sin xdx   cos x  C  cos xdx  sin x  C  tgxdx   ln cos x  C  ctgxdx  ln sin x  C 8. 9. ...

Zadania ze statystyki

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

Ćwiczenia z E. Ciborowską - zadania domowe Zadania z 14.10.2010 Zad 1 Rzucano 3 razy kostką. X - suma ilości szóstek. znaleźć rozkład tych zmiennych znaleźć dystrybuantę Zad 2 Strzelec oddał 10 strzałów. Prawdopodobieństwo trafienia w 1...

Statystyka - zadania przykładowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

Zadanie 1 Rzucono 3 razy kostką. Niech X oznacza sumę ilości wyrzuconych ,,6”. Znaleźć rozkład tej zmiennej losowej, jej wartość oczekiwaną wariancję i obliczyć prawdopodobieństwo P(14) (…) … (ze zwracaniem). Obliczyć prawdopodobieństwo P(X..=28?) przez prawdopodobieństwo P(40<X..<50) gdz...