Politechnika Warszawska - strona 385

Konspekt z zajęć - Główne problemy makroekonomii

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Makroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1624

Konspekt wykładów z makroekonomii I część, Tematy: 1. Wprowadzenie do makroekonomii. Ruch okrężny produktu i dochodów w gospodarce 2. Rachunek produktu i dochodu narodowego 3. Ogólny model zagregowanego popytu i zagregowanej podaży (AD-AS) . Gospodarka rynkowa i jej typy. 4. Wzrost i rozwój...

Mikroekonomia - ćwiczenia - problem rzadkości

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 889

Podstawowe problemy: - problem rzadkości: zapotrzebowanie zdolności - problem alokacji: Co i ile produkować? Jak i gdzie produkować? Jak dzielić? Zasada racjonalnego gospodarowania Rodzaje racjonalności postępowania: - racjonalność rzeczywista -gdy dobór środków odpowiada prawdziwej, obiekty...

Źródła prawa - podział i charakterystyka - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

Źródła prawa - podział i charakterystyka. Źródłem prawa administracyjnego jest akt normatywny zawierające obowiązujące normy prawne wydany przez organ państwa lub podmiot upoważniony do wyrażania woli państwa. Cechy źródeł: liczna grupa urozmaiconych źródeł, rozbudowane źródła prawa wewnętrznego, wy...

Źródła prawa administracyjnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490

Ćwiczenia nr. 4 ; 15.03.2011 Źródła prawa administracyjnego C.D. Pojęcia prawa administracyjnego Tekst ujednolicony to jest taki tekst na który zostały naniesione wszystkie aktualizacje (bardziej aktualny- najbardziej aktualna wersja ustawy) Uwzględnia wszystkie nowelizacje jakie zostały uchwalo...

Źródła prawa administracyjnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 868

Źródła prawa - podział Materialne Formalne Źródła poznania prawa Materialne - wszystko to co powoduje konieczność sformułowania jakiegoś aktu prawnego lub zmiany istniejącego. Odpowiadają na pytanie co powoduje konieczność formułowania prawa Formalne - formy w jakich przejawia się obowiązujące ...

Prawo administracyjne - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

Ćwiczenia 5 Prawo administracyjne: Materialne - co? Ustrojowe - kto? Proceduralne - jak? Ustrojowe prawo administracyjne: Zadania, kompetencje Zasady budowy aparatu administracji publicznej Struktura Podział terytorialny Problematyka kadr w administracji Kontrola administracji publicznej ...

Administracja publiczna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Administracja publiczna - najważniejsze cechy. 1. działanie administracji rządowej w imieniu na rachunek państwa, a administracji samorządowej - w imieniu własnym i na własny rachunek; funkcje zlecone wykonywane są zawsze w imieni...

Funkcje zlecone w administracji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1281

Zasadniczo wykonywanie administracji publicznej jest zadaniem administracji rządowej i samorządowej. W ograniczonym jednak zakresie biorą udział w wykonywaniu administracji publicznej również podmioty niewchodzące w skład aparatu państwowego, w szczególności organizacje społeczne i

Jednostki samorządu terytorialnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 623

7.05 Jednostki samorządu terytorialnego Praca domowa: przeczytać (nie będzie tego na wejściówce) Rozdział „władze gminy” z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym; Rozdział „władze powiatu” z ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym; Rozdział „władze samorządu województ...

Koncesja o wytwarzanie i obrót bronią - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

KONCESJA NA WYTWARZANIE I OBRÓT BRONIĄ, PALNĄ, AMUNICJĄ I ŚRODKAMI WYBUCHOWYMI 1.Kto jest organem koncesyjnym? Organem koncesyjnym jest : Minister właściwy do spraw wewnętrznych. Przed udzieleniem koncesji minister ten może zasięgnąć opinii: Ministra właściwego do spraw gospodarki, szefa ABW, sze...