Politechnika Warszawska - strona 383

Metoda Cremony wyznaczania sił w kratownicach płaskich.

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Wacław Szcześniak
 • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1995

Metoda Cremony wyznaczania sił w kratownicach płaskich.Cech charakterystyczne:każdemu prętowi kratownicy odpowiada w planie sił Cremony równoległy odcinek, określający wartość napięcia w odpowiednim pręcie.Dla każdego węzła kratownicy w planie sił Cremony odpowiednikiem jes...

Metoda Rittera wyznaczania sił w kratownicach płaskich.

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Wacław Szcześniak
 • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 4207

Metoda Rittera wyznaczania sił w kratownicach płaskich. Metoda ta pozwala na bezpośrednie określenie napięcia w dowolnym pręcie kratownicy, niezależnie od obciążenia pozostałej części. Jeśli kratownica daje się przeciąć przez trzy pręty nie wyc...

Metody wyznaczania sił w prętach kratownic płaskich

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Wacław Szcześniak
 • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2247

Metody wyznaczania sił w prętach kratownic płaskich. Najprostszą kratownicą sztywną jest kratownica trójkątna, w której znajdują się trzy pręty i trzy węzły. Dowolną kratownicę sztywną możemy otrzymać z trójkątnej, dołączając do istniejących węzłów nowe prętu w ten sposób, że każde dwa nowe pręty t...

Porównanie składowych prędkości i przyspieszenia - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Wacław Szcześniak
 • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

Porównanie składowych prędkości i przyspieszenia punktu w układach: biegunowym i naturalnym. Zakładamy iż pkt. A porusza się w płaszczyźnie OXY i że jego położenie określamy, za pomocą współrzędnych biegunowych „r” i „”. Prędkość „v” tego punktu rozłożymy na dwie składowe „vr” i „v”. Pierwsza z t...

Prawo zmienności energii punktu materialnego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Wacław Szcześniak
 • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2093

Prawo zmienności energii punktu materialnego Energia kinetyczna właściwa jest każdemu stanowi mechanicznemu punktu i zależy od jego prędkości. Punkt materialny, który w danej chwili ma pewną prędkość, ma też pewną określoną energię kinety...

Redukcja Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił.dowolnego przest...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Wacław Szczewniak
 • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2233

Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił. Sprowadza się ona do tego iż zastępujemy dany układ wektorów, równoważnym układem prostszym. Warunkiem równoważności jest, aby wektor główny i moment główny porównywanych układów były jednakowe. ...

Korek - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Gantner
 • Materiały budowlane
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1071

Korek Korek ekspandowany w formie płyt można użyć prawie do wszystkich potrzeb izolacyjnych. Ukladanie jest stosunkowo kosztowne. Do nasypywań oferuje się ekspandowany śrut korkowy. Korek naturalny dzięki swej dobrej sprężystości może być użyty przede wszystkim do izolacji przeciw wstrząsom fundame...

Materiały termoizolacyjne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Gantner
 • Materiały budowlane
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

Materiały termoizolacyjne Żeby ogrzewać budynki skutecznie i tanio, czyli efektywnie, należy przede wszystkim ograniczyć straty ciepła przez przegrody zewnętrzne, a następnie zadbać o efektywność systemu grzewczego. Można też pomyśleć o racjonalnym wykorzystaniu ciepła przez jego odzysk np. z wenty...

Metody ocieplania ścian - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Gantner
 • Materiały budowlane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Metody ocieplania ścian Ocieplanie ścian metodą lekką mokrą. MATERIAŁY W tej metodzie ocieplania używa się jedynie twardych płyt z wełny mineralnej, zarówno zwykłych jak i lamelowych, czyli takich w których włókna przebiegają prostopadle...