Politechnika Warszawska - strona 382

Pojęcie kwantu energii i stałą Plancka

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marian Kozielski
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1155

Pojęcie kwantu energii i stałą Plancka h Pojęcie kwantu energii wprowadził Max Planck w 1900 roku na podstawie doświadczenia związanego z promieniowaniem ciała doskonale czarnego.

Relatywistyczny związek między energią i pędem.

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marian Kozielski
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

Relatywistyczny związek między energią i pędem. Interpretacja geometryczna tego związku w oparciu o pojęcie czterowektora. Interpretacja geometryczna energii spoczynkowej, energii całkowitej, pędu oraz masy. Obie strony wzoru na energię całkowitą podnosimy do kwadratu i dzielimy przez c2. Ostatni ...

Warunki konieczne do wystąpienia akcji laserowej.

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marian Kozielski
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1309

Warunki konieczne do wystąpienia akcji laserowej. Omówić budowę lasera rubinowego i He Ne. Najważniejsze zastosowania laserów. Warunki: -foton wzbudzający musi mieć taką częstotliwość aby jego energia była dostosowana do energii wzbudzonego atomu. Przejście z poziomu n na m hv=En-Em -należy uzys...

Wykres czasoprzestrzenny względności czasu i względności równoczesnośc...

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marian Kozielski
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Wykres czasoprzestrzenny względności czasu i względności równoczesności. Względność równoczesności Dwa zdarzenia i są jednoczesne w układzie , ale nie SA jednoczesne w układzie . - nad osią - zdarzenie w przyszłości - pod osią - zdarzenie w przeszłości To co jest równoczesne dla jednego obserwat...

Względność pomiarów przestrzeni i czasu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marian Kozielski
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

Względność pomiarów przestrzeni i czasu Względność pomiarów czasu Czas jest względny i zależy od układu odniesienia. Pomiar czasu jakiegoś zjawiska musi odbywać się za pomocą zegara znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca, w którym zjawisko to zachodzi. Względność pomiarów przestrzeni...

Mechanika teoretyczna - ściąga

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Wacław Szcześniak
 • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2107

Zjawiska związane z występowaniem tarcia w układach mechanicznych. Tarcie zwiększa na ogół możliwość utrzymania ciała w równowadze. Zwiększa liczbę możliwych położeń równowagi. Jeśli uwzględnimy tarcie to będziemy mieli do czynienia już nie z nierównościami a z układami równań, co prowadzi do łatwie...

Aksoidy bryły w ruchu płaskim - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Wacław Szcześniak
 • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1575

Aksoidy bryły w ruchu płaskim Środkom obrotów chwilowych figury płaskiej odpowiadają osie obrotów chwilowych bryły, które są prostopadłe do ruchomej figury płaskiej. Osie te w układzie ruchomym utworzą powierzchnię walcową, którą nazywamy aksoidą ruchomą. Podobnie proste prostopadłe do płaszczyzny ...

Dynamika punktu materialnego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Wacław Szcześniak
 • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1071

Dynamika punktu materialnego. Przyspieszenie środka ciężkości. Dynamika punktu materialnego:  - promień krzywizny toru w danym pkt. równanie ruchu pkt. Materialnego nieswobodnego przyrost pędu pkt. materialnego równy jest elementarnemu impulsowi siły działającej na ten pkt. w przypadku, gdy na pk...