Politechnika Warszawska - strona 376

Nośność pali pojedyńczych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH OBCIĄŻONYCH SIŁĄ PIONOWĄ WG. STANÓW GRANICZNYCH NOŚNOŚCI Wytrzymałość gruntów wzdłuż pobocznicy -rodzaj gruntu -stan zagęszczenia (stan plastyczności) γm0,9 t(r)= γm*t ZALEŻNOŚĆ T OD ŚREDNICY PALA -Nie zależy od...

Obliczanie ław betonowych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1253

Obliczanie ław betonowych. Nieduże obciążenia - małe szerokości ław. Prostokątne lub trapezowe (rzadziej schodkowe) a) prostokątna b) trapezowa Zginanie: Wysokość ławy powinna być tak dobrana, aby naprężenia rozciągające nie przekraczały dopuszczalnych dla danej klasy. ( dla obciążenia osiowe...

Obliczenie nośności pali - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1561

OBLICZENIE NOŚNOŚCI PALI Qr- obciążenie obliczeniowe działające na pal Ns- opór pobocznicy pala wciskanego Np- opór podstawy pala Nt- obliczeniowa nośność pala wciskanego Nw- obliczeniowa nośność pala wyciąganego Obliczeniowa nośność piono...

Obliczeniowa nośność pala wyciąganego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Obliczeniowa nośność pala wyciąganego Nw = ∑Siw*ti(V)*Asi w którym : Sw - współczynnik technologiczny Określenie Ap Pale betonowe , żelbetowe wykonywane pod osłoną rury obsadowej - pole odpowiadające zewnętrznej średnicy rury. Pale Fran...

Obliczenie ław żelbetonowych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1750

OBLICZNIE ŁAW ŻELBETOWYCH: Najczęściej: prostokątne ,trapezowe ,teowe, rzadziej schodkowe rys.- Sieczkowski Wysokość obrzeża m- nie mniej niż 0,15m i nie mniej niż h/3 Procedura: -określenie szerokości ławy -zaprojektowanie zbrojenia na zginanie -ewentualne obliczanie zbrojenia na ścinanie W...

Obliczanie ław na podłożu winklera - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

OBLICZNIE ŁAW NA PODŁOŻU WINKLERA Belka o stałym przekroju na podłożu Winklera, na którą działa obciążenie p(x) prostopadle do osi belki. Zgodnie z definicją powstaje odpór gruntu: Reakcję podłoża na jednostkę długości belki wyznacza się mnożąc odpór gruntu przez szerokość belki: a) b) Schemat...

Osiadanie fundamentów na palach - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

OSIADANIE FUNDAMENTÓW NA PALACH WG STANU GRANICZNEGO UŻYTKOWANIA SPRAWDZANE GDY: - Pale na całej długości pogrążone w gruntach ściśliwych (lużne piaski, gliny plastyczne) - Poniżej podstawy pali są grunty o wytrzymałości mniejszej niż wytrzymałość warstw otaczających pal - Wymiary poziome oczepu...

Podłoże uwarstwione - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3738

Podłoże uwarstwione Zasady obliczeń: Jeśli „słabsza” warstwa występuje bezpośrednio pod fundamentem opór graniczny wyznacza się jak dla podłoża jednorodnego przyjmując podłoże z gruntu „słabszego”. Jeśli słabsza warstwa występuje głębiej (do 2*B) oblicza się opór graniczny podłoża dwukrotnie: pod ...

Próbne obciążenie pali - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

PRÓBNE OBCIĄŻENIA PALI CEL: sprawdzenie wykonanych obliczeń nośności pali Ewentualna podstawa do zmian w projekcie palowania. Rys. urządzenia do próbnych obciążeń pali - zakotwienie w sąsiednich palach ( konstrukcja oporowa z wykorzystaniem balastu) - gdzieś jest w książce, nie narysowałam na wyk...

Praktyczna procedura projektowania - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

PRAKTYCZNA PROCEDURA PROJEKTOWANIA ŁAWY POD SZEREGIEM SŁUPÓW Zaprojektować ławę pod szeregiem słupów wg rysunku przyjmując model Winklera - Zimmermana dla podłoża gruntowego a) b) Przyjęto B=1,5 m , h=0,7m przy q= 100kPa osiadanie s= 1,244 cm Obliczanie współczynnika C 2. Obliczenia K oraz przy...