Politechnika Warszawska - strona 375

Ściany szczelinowe monolityczne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1036

ŚCIANY SZCZELINOWE MONOLITYCZNE: Technologia: wykonanie ścianki prowadzącej głębienie wykopu wstawienie elementów rozdzielczych zbrojenie betonowanie wyjęcie elementów rozdzielczych Odcinek ściany szczelinowej zwany sekcją. Sekc...

Fundament zastępczy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 406
Wyświetleń: 4704

Fundament zastępczy - sposób wyznaczania Obciążenie zastępcze Uproszczone wyznaczenie wymiarów fundamentu zastępczego: Dla gruntów spoistych: przy b = h/4 przy h B b = h/3 Dla gruntów niespoistych: przy b = h/3 przy h B b = 2h/3 h - zagłębienie stropu „słabszej” warstwy poniżej poziomu po...

Fundamenty na palach - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 700

FUNDAMENTY NA PALACH Fundamenty pośrednie- obciążenia z budowli są przenoszone przez pale na głębsze warstwy podłoża gruntowego. Podłużne elementy w podłożu gruntowym. Średnica (bok) do długości od 1:20 do 1:50 Głowica Trzon z pobocznicą Ostrze lub stopa W przypadku wiązki pali wieńczy je fund...

Fundamenty - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 854

Fundamenty: Fundament - Element obiektu budowlanego przenoszący oddziaływania z konstrukcji nośnej obiektu na podłoże Klasyfikacja fundamentów: - Sposób przekazywanie obciążenia - bezpośrednie - pośrednie - Kształt - stopy (przekazywanie obciążeń od słupów) - pasma (ławy) - ruszty ( przenik...

Grupy pali - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

GRUPY PALI Pod ławami- co najmniej 2 rzędy pali Stopy-minimum 3 pale ale korzystne jest symetryczne usytuowanie pali. W przypadku pali żelbetowych zbrojenie powinno wchodzić w ławę lub stopę fundamentową. Często pale nie pracują oddzielnie lecz tworzą grupę pali, konieczne jest wówczas uwzględni...

II stan graniczny - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3157

II stan graniczny OBLICZENIA II ST GRANICZNEGO - osiadanie fundamentu i przemieszczenia budowli Nie oblicza się gdy: w poziomie fundamentu występują skały w podłożu do głębokości równej trzykrotnej szerokości największego fundamentu są grunty niespoiste (z wyjątkiem luźnych piasków pylastych)lub...

Iniekcyjne naprawianie podstaw pali wierconych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

INIEKCYJNE NAPRĘŻENIE PODSTAW PALI WIERCONYCH Podczas wiercenia pali następuje zjawisko odprężenia gruntu oraz jego rozluźnienie w otoczeniu otworu i w podłożu podstawy. Może to spowodować zmniejszenie nośności pala . Celowe jest wzmocnienie podłoża pod podstawą pala. INSTALACJA INIEKCYJNA Rurki...

Metody ustalania parametrów geotechnicznych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 350

Metody ustalania parametrów geotechnicznych: Metoda A - bezpośrednie oznaczenia na podstawie badania (najbardziej dokładna) Obowiązuje gdy: - brak jest zależności korelacyjnych między parametrami geotechnicznymi (np. grunty sypkie lub miękkoplastyczne) - w najbardziej niekorzystnym układzie obci...

Mikropale - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1575

MIKROPALE CHARAKTERYSTYKA : - wiercone w podłożu świdrem albo przemieszczeniowe ( wbijane, wciskane, wwibrowywane lub wkręcane ) - posiadają element nośny : pręt wiązka prętów, rura , kształtownik stalowy . - nośność może być zwiększona pr...

Model Winklera - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3437

Model Winklera - Zimmermana a) obciążenie siłą skupioną b) odkształcenie belki i reakcja podłoża Odkształcalność podłoża charakteryzuje współczynnik podatność podłoża obliczany w kNm-3 wg wzoru: q - obciążenie (kPa) S - osiadanie (m) Jest to jednak uproszczenie związane z rzeczywistym osiadani...