Politechnika Warszawska - strona 374

Badanie konsystencji gruntu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1001

Badanie konsystencji gruntu Granica plastyczności (wp) jest to wilgotność jaką ma grunt na granicy stanu półzwartego i twardoplastycznego. Przy tej wilgotności wałeczek gruntu, pod...

Badanie uziarnienia gruntu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1379

Badanie uziarnienia gruntu, badanie areometryczne i analiza sitowa. Cel ćwiczenia: Ustalenie rodzaju gruntu za pomocą krzywej uziarnienia narysowanej na podstawie odpowiednich obliczeń. Badanie areometryczne: Podczas badania obliczyliśmy proc...

Badanie wilgotności optymalnej i maksymalnej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 903

Badanie wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Wilgotnością optymalną gruntu wopt nazywamy taką wilgotność, przy której grunt daje się najbardziej zagęścić. Parametrem decydującym o jakości zagęszczenia gruntu jest gęstość objętościowa szkieletu gruntowego ...

Badanie wskaźników porowatości - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

Badanie wskaźników porowatości e i e oraz oznaczenie stopnia zagęszczenia gruntów sypkich I Na podstawie wskaźnika porowatości naturalnej e, wskaźnika porowatości maksymalnej e , wskaźnika porowatości minimalnej e ustala się liczbową wartość stopnia zagęszczenia I , na podstawie której określa się s...

Badanie współczynnika filtracji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Badanie współczynnika filtracji Zdolność gruntu do przepuszczania wody siecią kanalików, utworzonych z jego porów, nazywa się wodoprzepuszczalnością. Miarą wodoprzepuszczalności gruntu jest tzw. stała k, zwana również stałą Darcy'ego, określająca zależność między spadkiem hydraulicznym i a prędkośc...

Badanie wytrzymałości gruntu na ścinanie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2296

Badanie wytrzymałości gruntu na ścinanie. 1. Wstęp teoretyczny: Wytrzymałością nazywa się zdolność przeciwstawiania się ośrodku gruntowego obciążeniom niszczącym. Miarą tej zdolności jest wytrzymałość na ścinanie. Ścinanie gruntu następuje wzdłuż pewnych powierzchni zwanych powierzchniami pośliz...

Oznaczanie wilgotności naturalnej oraz gęstości - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

Oznaczanie wilgotności naturalnej oraz gęstości objętościowej metodą pierścienia oraz wyporu hydrostatycznego Analiza areometryczna polega na wyznaczaniu za pomocą areometru gęstości objętościowej jednorodnej zawiesiny badanego gruntu, zmieniającej się w miarę opadania cząstek zawiesiny. Gęstość ob...

Oznaczenie kata tarcia wewnętrznego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 140
Wyświetleń: 700

Oznaczenie kata tarcia wewnętrznego oraz spójności w aparacie bezpośredniego ścinania oraz w aparacie trójosiowym Wytrzymałością gruntu na ścinanie nazywamy opór, jaki stawia grunt naprężeniom stycznym w rozpatrywanym punkcie ośrodka. Po pokonaniu oporu ścinania następuje poślizg pewnej części grun...

Skład badania makroskopowego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

Skład badania makroskopowego Badania makroskopowe mają na celu wstępne określenie rodzaju gruntu i niektórych jego cech fizycznych bez pomocy przyrządów. Badania te wykonuje się w terenie i laboratorium. Wykonuje się je zawsze, bez względu na ostateczny zakres dokumentacji badawczej. Próbka do bada...

Ścianki szczelne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1393

ŚCIANKI SZCZELNE (to nie to samo co ścianki szczelinowe!!!) Konstrukcje składające się z podłużnych elementów (brusów lub bali) zagłębionych w grunt (najczęściej wbitych) i przylegających do siebie. Zadania: zmniejszenie dopływu wody do wykopu podtrzymanie ścian wykopu zwiększenie