Politechnika Warszawska - strona 368

Aksoidy bryły w ruchu płaskim Środkom - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

Aksoidy bryły w ruchu płaskim Środkom obrotów chwilowych figury płaskiej odpowiadają osie obrotów chwilowych bryły, które są prostopadłe do ruchomej figury płaskiej. Osie te w układzie ruchomym utworzą powierzchnię walcową, którą nazywamy aksoidą ruchomą. Podobnie proste prostopadłe do płaszczyzny k...

Drgania własne nietłumione - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

!"#$%# &'#($) $%)*'+,%-$) ! " # $ $ % &' &% ( $ % $&' &% ) " " + # " , " $ " $% % * " # ) " " - $&' .% / " $% / " " " ) " # $&' '% 0 -.!# / %#0%)&%1 / ...

Drgania własne - rozwizązywanie przez sztywność

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 217

$ %*8 6%&)*( "# ( 2 96%)$ * ! # 3 $ # ! ! ! ! :0(9$'& "# (0*(2 . (; 7 % ! + + + # (56 ) (56 ) 7 + && ! # $ " " # , ' # # $ $ + ( #) # 9 1 + : , % 0 (/ = " ( 56 ...

Drgania własne tłumione, Zadania

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

'(! % B C$ A " ! $ ! ' ! D ! " J" D ! ' " ! ! & ' $ 7 *(, ,+ *(, 1+ ? 7 C 5 + + @ 5 0 ! - "$ ' *(, 1(+ $4 & 1 # -#$ 1 ( ,(!)(0 2 1 3 "#$-4!, 5 1 -"- 1 (,-* .0 , 1 $ /#/ , 1 5/ , 1 -) , ' 6 *(, 1,+ 7 ...

Drgania własne tłumione - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

; $ -! $ G "$ ! -! $ ! $ "$ *(, ,;+ -! $ / ! $ 4 ! * + 6 ! $& '( )* '! *+"(-'! I # * + " *(, (=+ / (, ( * + 4 *+ ! * 7 8& ! 1 ( ,(!)(0 2 1 3 "#$-4!, 5 1 ! -"- 52 + 2 $ ! -#$ $ 1 ' $' (,-* .0 , 1 $ /#/ ,...

Drgania wymuszone tłumione - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

8 *(, 3(+ B 4 $' ! *(, 3,+ ' ! ) * + ) # L " * " B " $ 2 4 * + " " + M ) / 4 5 * + ) %&'( & ( 6 * + 2 D @E0 " 4 8 & 4:8 " $ ! $ " 4 8 # $& '( )/"+ -'! *+"(-'! ! * * -#$ 1 + (...

Elipsoida bezwładności ciała w punkcie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

Elipsoida bezwładności ciała w punkcie. Elipsoida, będąca miejscem geometrycznym końców odcinków odwrotnie proporcjonalnych do ramion bezwładności ciała względem prostych przechod...