Politechnika Warszawska - strona 356

Sporządzanie mieszanek betonowych i ich transport - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 49
Wyświetleń: 980

Sporządzanie mieszanek betonowych i ich transport Etapy sporządzania mieszanek betonowych to: • gromadzenie i składowanie kruszywa, cementu, wody oraz dodatków i domieszek, • dozowanie tych składników, • mieszanie, • przemieszczanie mieszanki betonowej. W czasie tych operacji pobiera się pr...

Układanie mieszanki betonowej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

Układanie mieszanki betonowej Wysokość swobodnego opadania powinna być w zasadzie ograniczona do 0,5 m. Przy większych wysokościach mieszanka betonowa powinna być zrzucana za pomocą rynien. Ostatni krótki człon lub odcinek urządzenia ograniczającego swobodę opadania mieszanki powinien być pion...

Wapno budowlane - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

SPOIWA POWIETRZNE Spoiwo wapienne - wapno budowlane Starożytny Egipt - ok. 3000 lat p.n.e. używano wapna w zaprawach murarskich; Chiński mur, budowany w II stuleciu p.n.e. jest częściowo zbudowany z cegły łączonej zaprawą wapienną; ...

Wapno hydratyzowane - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

SPOIWA POWIETRZNE Wapno HYDRATYZOWANE Wapno palone kruszone poddawane jest procesowi gaszenia czyli hydratacji tzn. reakcji z wodą. Finalnym produktem tego procesu jest WAPNO HYDRATYZOWANE. Istotą przemiany zachodzącej w czasie gaszenia jest przyłączenie cząsteczki wody do cząsteczki tlenku w...

Wapno hydrauliczne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735

SPOIWA HYDRAULICZNE Wapno hydrauliczne - wiązanie reakcja chemiczna z dwutlenkiem krzemu SiO2, który jest głównym składnikiem piasku. Reakcja ta może zachodzić tylko w temperaturze powyżej + 1000C i w obecności wody. Kwarc łączy si...

Wytrzymałość betonu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679

WYTRZYMAŁOŚĆ BETONU Dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości charakterystycznej fck konieczne jest spełnienie odpowiednich wymagań przez wytrzymałość średnią fcm oraz wytrzymałość dowolnego pojedynczego wyniku badania fci. W przypadku, gdy projektant nie posiada informacji o charakterystyce ...

Zagłszczanie mieszanki betonowej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1414

Zagęszczanie mieszanki betonowej Ma ono na celu szczelne wypełnienie formy mieszanką oraz wyeliminowanie pustek w układanym betonie. Zagęszczanie mieszanki może być przeprowadzane: • ręcznie - rzadko stosowane, możliwe do przeprowadzenia przy mieszance o konsystencji ciekłej, polega na sztycho...

Badania asfaltów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1134

Badania asfaltów Podstawowy podział i klasyfikacja asfaltów oraz ich przeznaczenie i zakres stosowania. Asfalty, ze względu na pochodzenie, dzielimy na naturalne i sztuczne. Ze względu na zastosowanie, asfalty dzielimy na drogowe i przemysłowe. Asfalty drogowe, w zależności od zawartości

Badanie lepkości farb kubkiem Forda - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 210
Wyświetleń: 6391

Badanie lepkości farb kubkiem Forda. Do badania lepkości umownej stosowana jest metoda, która polega na pomiarze czasu wypływu badanego materiału przy użyciu określonego naczynia pomiarowego. Wyniki oznaczeń są zależne zarówno od specyficznych właściwości badanego materiału, jak i warunków prowadze...

Badanie papy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1120

Badanie papy Rodzaje pap i przeznaczenia. Ze względu na przeznaczenie papy asfaltowe dzieli się na trzy rodzaje, a te z kolei w zależności od gramatury tektury i zawartości asfaltu dzieli się na odmiany. 1) papy izolacyjne - I/333, I/400 oraz I/500, 2) papy podkładowe - P/333/1100, P/400/1200, P/...