Politechnika Warszawska - strona 353

Rola państwa w gospodarce - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Makroekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 910

Rola państwa w gospodarce. Historia: Rola państwa w gospodarce jest różnorodna i zmienna historycznie, zależy od fazy rozwoju danej formacji, a także od systemu funkcjonowania gospodarki. Państwo powstaje na pewnym etapie rozwoju społecznego i gospodarczego ludzkości. Odgrywa ono istotną rolę w za...

Skrypty z wykładów - makroekonomia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

Makroekonomia sem 2 Teoria Gary'ego Beckera - teoria przestępstw, kryminalista podejmujący dziaallnośc przestępczą zachowuje sie jak typowy homo ec. Koncepcja homo oeconomicus - człowiek ekonomiczny - w 100% racjonalny. Jesteśmy tylko tacy w części. Zakłada się w tej koncepcji, że asymetria inform...

Wzory na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Makroekonomia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2156

produkt krajowy brutto PKB = C + I + G + NX C - wydatki na dobra i usługi konsumpcyjne ponoszone przez gosp. domowe I - wydatki na dobra inwestycyjne i usługi ponoszone przez przedsiębiorstwa G - wydatki na dobra i usługi ponoszone z b...

Zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Makroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

Pytania z Makroekonomii Funkcje pieniądza. Formy pieniądza i surogaty pieniądza Miary zasobów pieniężnych Popyt na pieniądz Determinanty popytu na pieniądz a) w teorii keynesowskiej (motywy utrzymywania pieniądza) b) w ilościowej teorii pieniądza Funkcje banków komercyjnych, kreacja pieniądza ...

Pytania na egzamin - Koszt krańcowy i przeciętny

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Mikorekonomia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2191

Koszt krańcowy i przeciętny wyjaśnić oraz podać kiedy one się równoważą wzajemnie  Krzywa kosztu krańcowego przecina krzywą kosztu przeciętnego w jej najniższym punkcie. Ten punkt wyznacza rozmiary produkcji wytwarzanej po najniższym koszcie. Punkt ten określa się jako optimum technologiczne. Optim...

Systemy sieci ciepłowniczych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 735

Systemy sieci ciepłowniczych: a.) dwuprzewodowe- 2 przewody, nośnik ciepła (wyższa temp.) transportowany przewodem zasilającym, drugi przewód to powrotny. Stosowane w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. b.) trzyprzewodowe- 2 przewody zasilające z nośnikami ciepła o różnej temp. i jede...

Ustalone przewodzenie i przejmowanie ciepła - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Ustalone przewodzenie i przejmowanie ciepła przy istnieniu wewnętrznych źródeł ciepła Założenia: 1. Źródła ciepła są rozmieszczone równomiernie w rozpatrywanym ciele. 2. Wydajność źródła ciepła odpowiada objętościowej gęstości strumienia c...

Ustalone przewodzenie i przenikanie ciepła - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

Ustalone przewodzenie i przenikanie ciepła przez ściankę płaską W celu rozważenia przypadku ustalonego przenikania ciepła przez ściankę płaską przyjęto następujące założenia: 1. Ściana płaska posiada grubość δ znacznie mniejszą od wymiarów pola jej powierzchni A. 2. Ściana jest wykonana z materia...

Ustalone przewodzenie i przenikanie ciepła - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1141

Ustalone przewodzenie i przenikanie ciepła przez ściankę walcową W praktyce technicznej mamy do czynienia najczęściej ze ściankami krzywymi np. rurami, które posiadają kształt walca. W celu rozważenia przypadku ustalonego przenikania ciepła przez ściankę walcową przyjęto następujące założenia: Śc...

Wentylacja wyporowa - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Wentylację wyporową - realizuje się za pomocą nawiewu wyporowego, w ktorym powietrze nawiewane wypiera mniej lub bardziej intensywnie powietrze przed nim znajdujące się. Stosuje się ją w pomieszczeniach, w ktorych powstają zanieczyszczenia, a ruch powietrza nawiewanego uniemożliwia rozcieńczenie zan...