Politechnika Warszawska - strona 352

Ekonomia - pytanie na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1470

Sformułować prawo popytu i podaży. Co to jest cenowa elastyczność popytu? Jakie czynniki decydują o wielkości popytu? Jakie czynniki decydują o wielkości podaży? Jakie są ekonomiczne funkcje ceny? Na czym polegają paradoks Giffena i parado...

Pytania na egzamin - ekonomia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847

1. Podać różnicę między PKB a Dochodem Narodowym PKB- to jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego stosowany w rachunkowości narodowej. PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wykonanych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu (najczęściej w ciągu roku). PKB (pr...

Usługi finalne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 987

Usługi finalne - dobra i usługi nabywane przez ostatecznych użytkowników, nie podlegające dalszej obróbce ani odsprzedaży Wartość globalna to suma wartości ogółu dóbr i usług wytworzonych w gospodarce w ciągu roku. PKB nazywamy wart rynkowa towarów i usług finalnych wytworzonych w gospodarce w cią...

Zakres tematyczny na egzamin z ekonomii

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

Zakres tematyczny na egzamin z ekonomii Przedmiot i zakres ekonomii. Granica możliwości produkcyjnych. Główne problemy ekonomii. Rynek. popyt, podaż. Funkcjonowanie rynku. Istota i funkcje przedsiębiorstwa. Rachunek kosztów i korzyści...

Funkcja produkcji - wykład - Czynniki produkcji - badanie ekonometrycz...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Makroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889

Analiza produkcji Przedmiotem analizy produkcji jest badanie ekonometrycznych modeli produkcji. Analiza produkcji ma zastosowanie zarówno w skali makroekonomicznej przy badaniu wzrostu dochodu narodowego czy produktu krajowego ale przede wszystkim znajduje zastosowanie w analizach mikro - analizie ...

Korzyści komparatywne- wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Makroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

KORZYŚCI KOMPARATYWNE Zadanie 1 1. Przyjmijmy, że w kraju A i kraju B zatrudnionych jest po 1000 robotników pracujących w gałęzi przemysłu produkującego radiomagnetofony i telewizory. Kraje te nie specjalizują się i nie handlują ze sobą, lecz zatrudniają po 500 robotników w każdej z gałęzi przemys...

Międzynarodowy System Finansowy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Makroekonomia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1029

Międzynarodowy System Finansowy - Waluty wymienialneNajważniejsze pojęcia:Waluty wymienialne: waluty tych krajów, które nie stosują żadnych ograniczeń w stosunku do tr...

Odpowiedzi na egzamin - makroekonomia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Makroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 847

Podać różnicę między PKB a Dochodem Narodowym PKB - nazywamy wartość rynkową towarów i usług finalnych wytworzonych w gospodarce narodowej w ciągu roku. Dochód Narodowy - to suma dóbr i usług nowo wytworzonych w danym roku w gospodarce narodowej. Ustala się ją sumując wartość dodaną poszczególnych ...

Pieniądz - istota, ewolucja - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1358

I Pieniądz - istota, ewolucja i funkcje - historia Na początku zboże i bydło, później złoto i srebro, jako kruszce najlepiej przystosowane do pełnienie funkcji pieniądza - były trwałe, łatwo podzielne, miały dużą wartość przy względnie małej objętości i wadze, charakteryzowały się niewielkimi wahan...

Pomiar produktu i dochodu narodowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Makroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1743

Pomiar produktu i dochodu narodowego Zadanie 1. Na podstawie danych dotyczących struktury produkcji finalnej i produkcji globalnej oraz wielkości nakładów w pięciu następujących działach gospodarki narodowej, oblicz wartości produkcji dodanej oraz wyjaśnij treść ekonomiczną różnicy między produkcj...