Politechnika Warszawska - strona 347

Pytania na egzamin - trójpodział władz Monteskiusza

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1134

HISTORIA ADMINISTRACJI 1.pojęcie administracji 2.jak wyglądała adm. starożytnych Aten? 3.z jakim okresem wiążemy genezę nowoczesnej adm.? 4.zasady organizacji systemu biurokratycznego 5.monarchia absolutna,absolutyzm oświecony,

Pytania testowe z historii administracji

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1785

Pytania z historii administracji Pojęcia: Monarchia absolutna Monarchia ograniczona Monarchia konstytucyjna Monarchia parlamentarna Republika Państwo autorytarne Państwo policyjne Dyktatura Absolutyzm oświecony Merkantylizm Impeachment Główne wartości, struktury władzy i cechy

Pytania z testu - historia administracji

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 735

1. Na ile województw była podzielona Rzeczpospolita w jakims tam okresie(16) 2. Co było uznawane za najważniejszą jednostkę podziału terytorialnego w Królestwie Polskim - ziemia. 3. Czy podział na departamenty był podziałem historycznym czy racjonalistycznym - racjonalistyczny. 4. Z jakim okresem wi...

Historia administracji - wykład - MAX WEBER

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2275

Historia Administracji 05.10.2012 Kolokwium na przedostatnich zajęciach (14 spotkanie) test + część opisowa Sylabus w dziale „konsultacje” na stronie internetowej wydziału ADMINISTRACJA (łac. Administrale - służyć) - „być pomocnym”, obsługiwać, zarządzać Funkcja administracji (pierwotna z łaciny...

Zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 896

To są zagadnienia które podane były na wykładzie: 1.Kształtowanie się demokracji w monarchii absolutnej. 2.Cechy monarchii absolutnej 3.Sposób zorganizowania administracji w okresie monarchii absolutnej 4.Cechy administracji biurokratycznej 5.Funkcje administracji w okresie monarchii absolutnej (cho...

Zagadnienia na zaliczenie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 770

MONARCHIA ABSOLUTNA: XVIII w. ostatnia forma państwa feudalnego, okres przejściowy do państwa kapitalistycznego, opierała się na kształtującej burżuazji, władza skupiona w ręku monarchy, naczelnego organu państwa, wprowadziła pojęcie państwo, popieranie rozwoju przemysłu, działalność gosp, społ., np...

Egzamin z matematyki - Procent składany

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Irmina Herburt
 • Matematyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 896

KNSiA , egzamin, czerwiec 2007 Ktoś z twych znajomych wpłacił za nowy dom 25 000 $ a resztę należnej wartości będzie spłacał w równych ratach miesięcznych po 525$ przez 30 lat z roczną stopą procentową 7,2% (procent składany miesięcznie). ...

Immanuel Kant opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jan Zubelewicz
 • Etyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1078

Immanuel Kant (1724-1804) Urodził się, wychował i zmarł w Królewcu. Człowiek to istota empiryczna, zmysłowa i „rzecz sama w sobie”. „Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie.” Człowiek mający nad sobą niebo to mikroskopijny organ...

Sylabus z etyki

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jan Zubelewicz
 • Etyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1911

Cele przedmiotu: Wyposażenia studentów w wiedzę służącą rozbudzeniu ich wrażliwości moralnej oraz niezbędną do trafnego identyfikowania i rozwiązywania dylematów moralnych z jakimi przyjdzie im się zetknąć w przyszłej pracy zawodowej. Treści merytoryczne: Wartości jako istotny element ludzkiego ś...

Sylabus - makro- i mikroekonomia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1288

Cele przedmiotu: Przyswojenie wiedzy z podstaw ekonomii Treści merytoryczne: Przedmiot i zakres ekonomii; 2. Kategorie i prawa ekonomiczne; 3. Współczesne systemy gospodarcze; 4. Sektor publiczny i rola państwa w gospodarce; 5. Makroeko...