Politechnika Warszawska - strona 341

Socjologia i metody badań socjologicznych - wykład - Ruch społeczny

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714

Wykład 15 ZMIANA SPOŁECZNA 2 aspekty zmiany społecznej: - procesy wewnątrz społeczeństwa w danym czasie, - zmiana całego społeczeństwa. System społeczny (jako różne organizacje) - różne zmiany w różnym czasie: składu (migracje), struktury - 4 elementy zmian: - sieci powiązań w aspekcie intera...

Definicja nauki administracji i przedmiot jej badań - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kisilowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1456

1. Definicja nauki administracji i przedmiot jej badań. Naukę administracji można określić jako naukę społeczną, opierającą się na metodach empirycznych, której przedmiotem jest wiedza o istniejącej w danym ustroju administracji publicznej. Jest to wiedza z pogranicza nauk praktycznych i teoretyczn...

Model administracji państwa absolutnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kisilowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882

3. Model administracji państwa absolutnego. Ustrój państwa kształtował modele administracji. W modelu administracji państwa absolutnego tzw. państwa politycznego, władza opierała się na 3 czynnikach: wojsku, skarbie i zawodowym aparacie urzędniczym. Ten zawodowy aparat urzędniczy to zalążek nowocze...

Model administracji liberalnego państwa prawnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kisilowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1036

4. Model administracji liberalnego państwa prawnego. Na początku XIX wieku pod wpływem doktryny liberalizmu politycznego ukształtował się model liberalny państwa prawnego. Dla liberalnego państwa prawnego charakterystyczne jest określenie państwa jako nocnego

Model administracji państwa współczesnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kisilowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

5. Model administracji państwa współczesnego. Współczesny model administracji charakteryzuje się licznymi odstępstwami od modelu liberalnego. Wg tego modelu administracja publiczna ma być organizatorem działań na rzecz dobra powszechnego, a do jej funkcji obok tradycyjnej działalności dochodzą zada...

Narodowe modele administracji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kisilowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 868

6. Narodowe modele administracji- opisz 2. Model angielski: Charakteryzuje się parlamentarną formą rządów (tzn. parlament może obalić rząd), odpowiedzialnością ministrów przed parlamentem i stabilizacją stosunku służbowego urzędników administracji. Od XVIII wieku istnieje samorząd terytorialny, w ...

Rola norm prawnych i etycznych w administracji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kisilowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1736

7. Rola norm prawnych i etycznych w administracji. Zasady komisji Lorda Nolana z 1994 roku. W 1944 w Wielkiej Brytanii w związku z serią skandali związanych z urzędnikami administracji powołano komisję do spraw standardów życia publicznego, znaną pod nazwą Komisji Lorda Nolana. W 1995 r. komisja us...

Podmioty, organy i instytucje administracji publicznej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kisilowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

8. Podmioty, organy i instytucje administracji publicznej 1. Rząd i scentralizowana administracja państwowa, a w szczególności podległa rządowi administracja rządowa. 2. Inne podmioty funkcjonujące na zasadach zdecentralizowanych: • inne poza państwem związki publiczne prawne, w tym przede wszyst...

Funkcje administracji publicznej - wykład - Funkcja porządkowo-reglame...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kisilowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 315
Wyświetleń: 4823

9. Funkcje administracji publicznej Administracja jest to zespół działań, czynności, przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy, instytucje na podstawie ustawy, w określonych prawem ramach. Sekwencja czynności:...

Organizacja aparatu pomocniczego szefa rządu i Rady Ministrów - wykład...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kisilowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889

11. Organizacja aparatu pomocniczego szefa rządu i Rady Ministrów. We wszystkich współczesnych krajach występują organy, które można nazwać sekretariatami rządu. Podstawowym problemem aparatu pomocniczego szefa rządu jest szczególnie silny związek z polityką. Problem ten można rozwiązać różnie w za...