Politechnika Warszawska - strona 340

Wykład z socjologii

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 945

Wykład 5 GRUPA SPOŁECZNA: koncepcja interakcji - zbiorowość staje się grupą społeczną przy zagęszczeniu interakcji, gdy posiada te same wartości, przekonania i postawy oraz świadomość wspólnoty (bycia grupą); wszystkie grupy społeczne są zbiorowościami, ale nie wszystkie zbiorowości są grupami spo...

Wykład z socjologii

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 602

Wykład 6 KONCEPCJA STRUKTURY IDEALNEJ Maxa Webera - BIUROKRACJA - systematyczny, naukowo uzasadniony sposób organizacji jednostek w celu odniesienia najlepszych efektów (skuteczności działania). Cechy biurokratycznej organizacji: daleko posunięty podział pracy (specjalizacje); rozbudowana hierar...

Socjologia - wykład - Wskaźnik dzietności

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

Wykład 7 Wskaźnik dzietności: 1,92 - Chorwacja, Islandia; 1,7-1,8 - Finlandia, Bułgaria; 1,3-1,4 - Niemcy, POLSKA; 1,5 - Europa; 2,7 - Azja; 2,1 - współczynnik dzietności, który pozwoli ludzkości utrzymać się na stałym poziomie. Dla 80% Europejczyków rodzina jest ważną wartością. W Litwie i Portug...

Socjologia - wykład - Państwo - Etniczność

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1218

Wykład 8 DZIAŁANIE A REGUŁY SPOŁECZNE Aspekt postaw Aspekt działań Akceptacja reguły Brak akceptacji reguły Treści Źródła Treści Źródła Niezgodność działania z regułą DEWIACJA POSPOLITA NONKONFORMIZM KONTRAFORMIZM (NEGATYWIZM) Zgodność działania z regułą KONFORMIZM LEGALIZM OPOTRUNI...

Socjologia - wykład - Naród

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 833

Wykład 9 NARÓD - to wspólnota idei, przekonań - wspólnota kulturowa, może istnieć bez państwa. OJCZYZNA - dany obszar staje się ojczyzną, kiedy istnieje zespół ludzi, którzy odnoszą się do tego obszaru w szczególny sposób. Stanisław Ossowski (polski socjolog) w obrębie patriotyzmu wyróżnił: ojcz...

Socjologia - wykład - Korupcja

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

Wykład 10 KORUPCJA - pojawia się, gdy urzędnik służby publicznej realizuje swoje prawo do decyzji nie w interesie ogółu, ale we własnym indywidualnym interesie. Inna definicja mówi o czynie korupcyjnym, który popełnić może każdy, kto powodowany swoim interesem bezpośrednim lub pośrednim narusza sys...

Socjologia i metody badań socjologicznych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 231
Wyświetleń: 791

Wykład 11 2 sposoby interpretowania Marksa: - marksizm - interpretacja tego, co napisał Marks; - marksowska interpretacja Marksa. Problem nierówności - w jaki sposób się różnimy? Równość jest zjawiskiem wieloznacznym Dywersja socjologiczna nad różnicami w społeczeństwie. Typy zróżnicowań: biolog...

Socjologia i metody badań socjologicznych - wykład - zróżnicowanie spo...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1505

Wykład 12 ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE: „ŚMIERĆ KLAS”. BIEDA I BEZROBOCIE. „Śmierć klas” Clark i Lipset w latach 90. postawili pytania: „Czy klasy umierają?” Pytanie to podważało marksowskie (Marks przefiltrowany przez teoretyków, a nie marksizm) podejście do zróżnicowania społecznego, które stawiał...

Socjologia i metody badań socjologicznych - wykład - zróżnicowanie spo...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 826

Wykład 13 PŁEĆ JAKO WYZNACZNIK ZRÓŻNICOWANIA SPOŁECZNEGO W XVII-XIX w. Kobiety nie decydowały o swoim losie, lecz ich ojcowie i mężowie; nie posiadały prawa własności, praw politycznych i obywatelskich, nie mogły się stowarzyszać. XIX w. - brak zainteresowania dla problemów kobiet (mikrosocjologii...

Socjologia i metody badań socjologicznych - wykład - Teorie konfliktów...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 903

Wykład 14 REFLEKSJA TEORETYCZNA W SOCJOLOGII. PRÓBA SYSTEMATYZACJI Zróżnicowanie podejść teoretycznych w kwestiach: do jakich nauk należy socjologia? (przyrodniczych czy humanistycznych?); jak należy traktować społeczeństwo?; jaki jest zasadniczy przedmiot rozważań socjologii? 2 NURTY SOCJOLOGII:...