Politechnika Warszawska - strona 339

Marketing polityczny - ćwiczenia - Czarny PR

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Marketing polityczny
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1337

XI Czarny PR - niejasne pojęcie A) Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w celu oczernienia przeciwnika, źródło nie musi być znane, może to być anonim. B) fabrykowanie negatywnych informac...

Marketing polityczny - ćwiczenia - Marketing gospodarczy

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Marketing polityczny
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1162

I. wprowadzenie Marketing gospodarczy: Celem było stworzenie takich narzędzi, aby przywiązać klienta do konkretnego produktu, firmy itd. MG„proces planowania i realizowania pomysłów, kształtowania cen, promocji i dystrybucji myśli, towarów i usług w celu tworzenia wymiany, która urzeczywistnia tak...

Marketing polityczny - ćwiczenia - Komunikaty niewerbalne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Marketing polityczny
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

VII Komunikaty niewerbalne Dystans (odległość) Sylwetka Gest Mimika twarzy Ton głosu Zapach Eksperyment Gifforda (lata 90-te) Czy ludzie potrafią trafnie odczytywać komunikaty niewerbalne? Funkcje komunikatów niewerbalnych - klasyfikacja Knappa Zastąpienie Regulacja konwersacji Powtórzenie ...

Marketing polityczny - ćwiczenia - Wskaźniki zainteresowania polityką...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Marketing polityczny
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

III.Wskaźniki zainteresowania polityką Praca dla partii politycznej Przekonywanie innych do oddania głosu na określonego kandydata (partię) Uczestniczenie w spotkaniach z politykami Udział w dyskusjach politycznych w rodzinie Udział w dyskusjach politycznych z sąsiadami, Udział w dyskusjach pol...

Pytania na egzamin - Koncepcja Roberta Plutchika

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1190

Koncepcja Roberta Plutchika (pierwotne i pochodne) Koncepcja uniwersalnych emocji Paula Ekmana   14. komunikacja społ. Definicja elementy Poziomy (6)   4 typy kontekstów: (wg. Z. Nęcki) 1.semantyczny (lingwistyczny) 2.interpersonalny 3.instrumentalny (zadaniowy) 4. kulturowy  

Sylabus - socjologia i metody badań socjologicznych

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2051

Cele przedmiotu: Celem programu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi problemami jakimi zajmuje się socjologia oraz prezentacja podstawowych teorii i pojęć pozwalających zrozumieć mechanizmy rządzące życiem społecznym. Zajęcia powinny ukształtować umiejętności korzystania z wyników badań socjolo...

Socjologia - wykład wstępny

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1316

Wykład 1 SOCJOLOGIA - nauka o zbiorowościach ludzkich; zajmuje się procesami tworzenia różnorodnych form życia zbiorowego, strukturami oraz wytworami działań zbiorowości ludzkich, np. systemy idealne, partie polityczne. Rodzaje socjologii: Ogólna - definicje Szczegółowe, np.: miasta, regionów, w...

Socjologia - wykład z pojęć

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1736

Wykład 2 KULTURA - społeczne dziedzictwo członków danej społeczności; wzory sposobów odczuwania, reagowania i myślenia, wartości i wzrastające z nimi normy oraz sankcje skłaniające do ich przestrzegania; wszystkie wytwory działalności ludzkiej zobiektywizowane i utrwalone; wytwory idealne i materia...

Socjologia - wykład - Wskaźnik permisywizmu

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 581

Wykład 3 Badania nad uczestnictwem Polaków w kulturze. Uczestnictwo Polaków w kulturze z czasem zmniejsza się coraz bardziej. Jednak coraz więcej osób posiada swoje hobby. Coraz mniej Polaków wyjeżdża na co najmniej tygodniowy wyjazd. Za to został zanotowany wzrost wyjazdów krajowych i zagraniczny...

Wykład z socjologii

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 994

Wykład 4 Co socjolodzy rozumieją przez osobowość? Osobowość nie jest cechą gatunkową, lecz jest przenośną cechą kulturową i elementem społecznym. O tym, w jakiej mierze impulsy biopsychiczne zostaną zintegrowane z wartościami i normami decyduje kultura. Osobowość to dynamiczna organizacja idei, po...