Politechnika Warszawska - strona 338

Własność jako prawo rzeczowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

14. Własność jako prawo rzeczowe - pojęcie, zakres, ochrona: Własność - nieograniczone prawo rzeczowe; prawnie zagwarantowana możliwość pełnego rozporządzania jakąś rzeczą. Uprawnienia właścicielskie to: prawo do korzystania (używanie rzeczy, pobieranie pożytków, prawo do zbycia i przetworzenia), r...

Współwłasność - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

19. Współwłasność - pojęcie, rodzaje: Współwłasność- zarządzanie przez kilka osób niepodzielnie 1) jedność podmiotu - polega na tym, że jest nim ta sama rzecz. 2) wielość podmiotów - polega na tym, że wspólne prawo należy do kilku osób, a więc co najmniej dwóch. 3) niepodzielność wspólnego prawa...

Umowy nazwane - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2331

30. Wymień kilka umów nazwanych - omów jedną z nich: Umowy nazwane - sprzedaż omówiona niżej, zamiana, o dzieło, dzierżawa, zlecenia, najmu, o pracę Umowy nazwane - sprzedaż, najem, dzierżawa, dostawa, umowa o dzieło, zamiana, kontraktacja, umowa o roboty budowlane, umowa leasingu, użyczenie, poży...

Zastaw - definicja, wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

Zastaw Zastaw - jest ograniczonym prawem rzeczowym podobnym do hipoteki a w przeciwieństwie do niej ustanawianym tylko na rzeczach ruchomych oraz niektórych prawach majątkowych. Jest to prawo akcesoryjne. Wierzycielowi służy pierwszeństwo zaspokojenia z przedmiotu zastawu przed innymi wierzycielami...

Zdarzenia prawne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 672

Zdarzenia prawne Zdarzenie prawne - to taki fakt, który powoduje skutek prawny tzn. powstanie, zmianę lub ustanie jakiegoś stosunku prawnego. Wyróżniamy: - Zdarzenia sensu stricte (działania w sensie ścisłym) - Działania Zdarzenia sensu stricte - są niezależne od woli człowieka np. uderzenia

Zdolność do czynności prawnych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

Wyjaśnij pojęcie: zdolność do czynności prawnych: możność zaciągania praw i obowiązków, wywoływania określonych skutków prawnych poprzez własne oświadczenia woli (czynności prawne); Pełną zdolność do czynności prawnych posiada człowiek, który ukończył 18 rok życia, czyli uzyskał pełnoletniość. Pełn...

Konstytucyjne zasady prawa administracyjnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jan Skoneczny
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Konstytucyjne zasady prawa administracyjnego (nie należy, żeby było dużo, niejednoznacznych przymiotników), (sądy wydają różne orzeczenia to tej samej ustawy) Zasady ogólne prawa administracyjnego: Zasady ogólne są to pewne reguły - dyrektywy o charakterze ogólnym, mając podstawowe znaczenie dla l...

Marketing polityczny - wykład - Mapa marketingu kandydata

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Marketing polityczny
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

II. Mapa marketingu kandydata Badania środowiskowe Ocena wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji wyborczej Marketing strategiczny Określenie celów i strategii kampanii Planowanie komunikacji, dystrybucji i organizacji kampanii Kluczowe rynki kampanii Rola sondaży a zachowania wyborcze 1.Metodolog...

Marketing polityczny - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Marketing polityczny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

XII Kryzys w polityce Wydarzenie lub ciąg wydarzeń, które następują niespodziewanie i w konsekwencji prowadzą lub mogą doprowadzić w razie ujawnienia do spadku poparcia dla partii lub polityka. Kryzys w polityce jest inny niż kryzys wizerunku firmy Politycy mają nieustannie do czynienia z próbami...

Marketing polityczny - ćwiczenia - Kampania negatywna

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Marketing polityczny
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1113

X Kampania negatywna Cele kampanii negatywnych Zniechęcenie wyborców do głosowania na cel ataku Porównanie kandydatów tak, aby sponsor reklamy wypadł lepiej Polaryzowanie postaw wyborczych / podkreślanie różnic Negatywna reklama wizerunkowa Negatywna reklama problemowa Reklama atakująca Rekl...