Politechnika Warszawska - strona 334

Termodynamika ogniw - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Warszawa, 16.03.2001 r. Małgorzata Kuryłek Waldemar Józwik Marcin Tyszczuk Termodynamika ogniw Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie standardowej siły elektromotorycznej ogniwa , średniego współczynnika aktywności elektrolitu (γ±) oraz wyznaczenie liczb przenoszenia jonów Cd2+ i Cl- w...

Siła elektromotoryczna ogniwa-funkcje termodynamiczne - sprawozdanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

Sprawozdanie z chemii fizycznej Siła elektromotoryczna ogniwa-funkcje termodynamiczne Doświadczenie przeprowadzili: Anna Gwardys Tomasz Kaczorowski Anna Karaskiewicz Ocena z przygotowania: Ocena ze sprawozdania: Siła elektromotoryczna ogniwa Wyznaczanie funkcji termodynamicznych reakcji prz...

Uzupełniające źródła prawa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1239

Uzupełniające źródła prawa. Normy zawarte w tych źródłach są pozaprawnie wykorzystywane w działaniach administracji w celu wypracowania ogólnych zasad prawnych i dokonywania interpretacji przepisów prawnych. Nieformalne źródła prawa nie mogą stanowić formalnej podstawy prawnej konkretnych rozstrzygn...

Zadania jednostek samorządu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

16.05 c.d. zadań jednostek samorządu + organy jednostek samorządu terytorialnego zadania fakultatywne - powinny być wykonywane, ale w drugiej kolejności (po zadaniach obowiązkowych); nie mniej powinno się je wykonywać (zgodnie z orzecznictwem) zadania zlecone (art. 166 ust. 2 Konstytucji RP: „Jeże...

Zakres materiału na kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

Pytania z PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Kolokwium II semestr I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Struktura organów administracji publicznej – proszę narysowad schemat. Or...

Zakres materiału na kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Zakres materiału KOLOKWIUM II – PRAWO ADMINISTRACYJNE (maj/czerwiec 2011 r.) I. II. III. IV. V. VI. Podział terytorialny Wojewoda, administracja zespolona i niezespolona Samorząd (istota, cechy, samorząd zawodowy, samorzą...

Zakres materiału na kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1463

Zakres materiału KOLOKWIUM I – PRAWO ADMINISTRACYJNE (kwiecień 2012 r.) I. Administracja i prawo administracyjne  Funkcje administracji  Podział i normy prawa administracyjnego  Stosunek administracyjnoprawny Zasady prawa administracyjnego. Źródła prawa administracyjnego  Źródła prawa ...

Zarządzenia oraz uchwały - charakterystyka - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1694

Zarządzenia oraz uchwały - charakterystyka. Zarządzenia i uchwały są źródłami prawa wewnętrznie obowiązującego, skierowane do jednostek podległych organowi wydającemu te akty. Organy te są określone konstytucyjnie: uchwały RM, zarządzenia Prezesa RM i ministrów, zarządzenia Prezydenta. Akty te wyda...

Odpowiedzialność cywilna - wykład - odpowiedzialność osobista

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

39,40. Odpowiedzialność cywilna - pojęcie, rodzaje: Odpowiedzialność cywilna - możliwość zastosowania przymusu państwowego w postaci egzekucji majątkowej, wobec określonej osoby fizycznej lub prawnej, celem realizacji ciążącego na niej obowiązku. Najczęściej występuje w powiązaniu z długiem, chocia...

Wykład - spadek pojęcie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 728

41.Spadek - pojęcie: Spadek - ustawa nie podaje definicji sensu stricto a jedynie wskazuje jakie prawa i obowiązki wchodzą a jakie nie wchodzą w skład spadku. Prawa wchodzące w skład spadku prawa rzeczowe: własność, użytkowanie wieczyste, własnościowe spółdzielcze prawo do