Politechnika Warszawska - strona 330

Termodynamika ogniw - sprawozdanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1351

Głaszczka Rafał Warszawa 13.05.2003 Skowrońska Urszula Prus Bartłomiej Sprawozdanie z ćwiczenia: „Termodynamika ogniw”. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie standardowej siły elektromotorycznej ogniwa , średniego współczynnika aktywności elektrolitu (γ±) oraz wyznaczenie liczb przeno...

Zastosowanie chromatografii - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

Laboratorium chemii fizycznej Sprawozdanie: „Zastosowanie chromatografii gazowej do badań adsorpcji gazów.” Ćwiczenie przeprowadzili: Ocena z przygotowania: Ocena ze sprawozdania: - Głaszczka Rafał - Prus Bartłomiej - Skowrońska Urszula Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie zjawiska a...

Polarografia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 973

Laboratorium chemii fizycznej Warszawa, 13.05.2003 Sprawozdanie z ćwiczenia: „Badanie kompleksowych jonów metali metodą polarografii zmiennoprądowej prostokątnej.” Ćwiczenie przeprowadzili: Ocena z przygotowania: Ocena ze sprawozdania: - Łukasiak Paweł - Pietruszko Adam - Syzdek Jarosław ...

Sprawozdanie - termodynamika i chemia fizyczna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Laboratorium chemii fizycznej Warszawa, 29.04.2003 Sprawozdanie z ćwiczenia: „Fizykochemiczna charakterystyka substancji czystych I: objętość molowa, refrakcja molowa, parachora.” Ćwiczenie przeprowadzili: Ocena z przygotowania: Ocena ze ...

Moment dipolowy - wykład - metoda Guggenheima i Smitha

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 994

Wyznaczenie momentu dipolowego metodą Guggenheima i Smitha Skład zespołu: 1. Brzuska Dorota 2. Cechniak Jakub 3. Osuch Jakub Data: 8 marca 2013 Prowadzący ćwiczenie: Dr inż. Tomasz Kliś Ocena i podpis prowadzącego: 1. Cel ćwiczenia Wyznaczenie trwałego momentu dipolowego 1-chloro-3-fluorobe...

Wyznaczanie momentu dipolowego metodą Guggenheima - Smitha - sprawozda...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2009

Laboratorium chemii fizycznej Warszawa, 01.04.2003 Sprawozdanie z ćwiczenia: „Wyznaczanie momentu dipolowego metodą Guggenheima - Smitha” Ćwiczenie przeprowadzili: Ocena z przygotowania: Ocena ze sprawozdania: - Łukasiak Paweł -Pietruszko Adam - Syzdek Jarosław 1.Cel ćwiczenia. Celem ćwic...

Badanie kompleksowych jonów metali - sprawozdanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 301

Laboratorium chemii fizycznej Warszawa, 13.05.2003 Protokół pomiarów do ćwiczenia: „Badanie kompleksowych jonów metali metodą polarografii zmiennoprądowej prostokątnej.” Ćwiczenie przeprowadzili: Ocena z przygotowania: Ocena ze sprawozdania: - Łukasiak Paweł - Pietruszko Adam - Syzdek Jaro...

Fizykochemiczna charakterystyka substancji czystych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Laboratorium chemii fizycznej Warszawa, 29.04.2003 Protokół pomiarów do ćwiczenia: „Fizykochemiczna charakterystyka substancji czystych I: objętość molowa, refrakcja molowa, parachora.” Ćwiczenie przeprowadzili: Ocena z przygotowania: Ocena ze sprawozdania: - Łukasiak Paweł - Pietruszko Ad...

Nawa kalorymetria - sprawozdanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 987

Laboratorium chemii fizycznej Sprawozdanie z ćwiczenia: „Kalorymetryczne wyznaczanie efektów cieplnych rozpuszczania soli w wodzie” Ćwiczenie przeprowadzili: Ocena z przygotowania: Ocena ze sprawozdania: 1.Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia było wyznaczenie całkowitego molowego ciepła rozpuszczani...

Termodynamika ogniw - sprawozdanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

Laboratorium chemii fizycznej Sprawozdanie z ćwiczenia: „Termodynamika ogniw” Ćwiczenie przeprowadzili: Ocena z przygotowania: Ocena ze sprawozdania: - Łukasiak Paweł -Pietruszko Adam - Syzdek Jarosław Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie standardowej siły elektromotorycznej ogni...