Politechnika Warszawska - strona 328

Prężność pary cieczy. Lepkość - sprawozdanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1414

Sprawozdanie „Fizykochemiczna charakterystyka substancji czystych. Prężność pary cieczy. Lepkość.” Część I Wyznaczenie współczynnika lepkości dynamicznej cieczy 1. Podstawy teoretyczne Lepkość jest wielkością charakteryzującą ciecze i gazy w procesach dynamicznych. Ruch płynu możemy sobie wyobr...

Współczynnik załamania światła. Napięcie powierzchniowe - sprawozdanie...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1743

Laboratorium chemii fizycznej Sprawozdanie: „Fizykochemiczna charakterystyka substancji czystych; Gęstość. Współczynnik załamania światła. Napięcie powierzchniowe.” Ćwiczenie przeprowadzili: Ocena z przygotowania: Ocena ze sprawozdania: - Głaszczka Rafał - Prus Bartłomiej - Skowrońska Urszul...

Sprawozdanie - fizykochemiczna charakterystyka substancji czystych

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

Laboratorium chemii fizycznej Sprawozdanie: „Fizykochemiczna charakterystyka substancji czystych; Gęstość. Współczynnik załamania światła. Napięcie powierzchniowe.” Ćwiczenie przeprowadzili: Ocena z przygotowania: Ocena ze sprawozdania: - Głaszczka Rafał - Prus Bartłomiej - Skowrońska Urszul...

Sprawozdanie z chemii fizycznej

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1260

SPRAWOZDANIE Z CHEMII FIZYCZNEJ Fizykochemia substancji czystych. Część I. Skład zespołu prowadzącego doświadczenie: ŁUKASZ GUŁAJSKI RAFAŁ SZCZYPIŃSKI WOJCIECH REUTT Ocena z przygotowania Ocena ze sprawozdania 1.Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie wpływu temperatury na współczynnik ...

Moment dipolowy - laboratorium

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

Wyznaczenie momentu dipolowego metodą Guggenheima i Smitha Celem ćwiczenia jest wyznaczenie trwałego momentu dipolowego wybranego związku organicznego. Metoda pomiaru Metoda Guggenheima i Smitha wyznaczenia trwałego momentu dipolowego oparta jest na pomiarze stałej dielektrycznej i współczynni...

Przewodność - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1036

PRZEWODNOŚĆ ROZTWORÓW ELEKTROLITÓW Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie przewodności elektrolitycznej κ i molowej Λ elektrolitu mocnego (wybranego z zestawu: HCl, NaOH, NaCl, CH3COONa) i słabego (CH3COOH), graficzne wyznaczenie

Rozpuszczalność ciał stałych w cieczach - wykład - Mieszadło mechanicz...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

ROZPUSZCZALNOŚĆ CIAŁ STAŁYCH W CIECZACH I. Celem ćwiczenia jest badanie równowagi ciecz-ciało stałe w układach dwuskładnikowych. II. Metoda pomiarów. Pomiary wykonuje się metodą dynamiczną (syntetyczną). W silnym świetle obserwuje się temperaturę zaniku ostatniego kryształu w roztworze. Nacz...

Wykład - inwersja sacharozy

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1358

Data: 13.05.2009r. Środa 12.15-16.00 1. Magdalena Parzych 2. Rafał Buga Ocena z przygotowania: Ocena ze sprawozdania: Prowadzący: Mgr inż. Maciej Zawadzki Podpis prowadzącego: Badanie kinetyki reakcji inwersji sacharozy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie kinetyki reakcji inwersj...

Izoterma adsorpcji Gibbsa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1463

Izoterma adsorpcji Gibbsa Skład zespołu: 1. Katarzyna Stanisz 2. Hanna Skirzyńska Data: 23.05.2013r. Prowadzący ćwiczenie: Dr inż. Marek Dąbrowski Ocena i podpis prowadzącego: Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia było wyznaczenie izotermy adsorpcji alkoholu butylowego na powierzchni wody oraz obl...

Badanie kinetyki reakcji pomiędzy jonami - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

SPRAWOZDANIE Z CHEMII FIZYCZNEJ BADANIE KINETYKI REAKCJI POMIĘDZY JONAMI i Skład zespołu prowadzącego doświadczenie: Ciosek Katarzyna Dzięcielewski Igor Zawada Krzysztof Ocena z przygotowania Ocena ze sprawozdania Cel ćwiczenia Badanie kinet...