Politechnika Warszawska - strona 325

Chemia fizyczna - sprawozdanie z zajęć

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1141

Spis treści 1. Cel doświadczenia 3 2. Lepkość 2.1 Teoretyczny opis zjawiska lepkości3 2.2 Rodzaje wiskozymetrów 4 3. Prężność pary 3.1 Teoretyczny opis prężności pary 5 3.2 Metodyka pomiaru stosowanego w doświadczeniu8 4. Opis funkcji REGLINP Microsoft Excel8 5. Wyniki i opracowanie pomiaró...

Wykład - izoterma adsorpcji Gibbsa

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1939

Celem pomiarów było wyznaczenie izotermy adsorpcji alkoholu butylowego na powierzchni wody oraz obliczenie wartości powierzchni jaką zajmuje jedna cząsteczka tego związku. Wykonanie ćwiczenia Przygotowano 6 roztworów butanolu o stężeni...

Adsorpcja - Chemisorpcja - sprawozdanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2730

Warszawa, 09.12.2003 SPRAWOZDANIE Z CHEMII FIZYCZNEJ Adsorpcja oranżu metylowego na węglu aktywowanym Skład zespołu: Ocena z przygotowania: Ocena ze sprawozdania: 1. Joanna Krysiak 2.Maciej Cabaj 3. Cezary Samojłowicz Prowadzący ćwiczenie: dr inż. H. Szatyłowicz Podpis prowadzącego: 1.Cel...

Adsorpcja - sprawozdanie z ćwiczeń

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1043

Protokół z chemii fizycznej Adsorpcja oranżu metylowego na węglu aktywowanym Doświadczenie przeprowadzili: Anna Gwardys Tomasz Kaczorowski Anna Karaskiewicz Ocena z przygotowania: Ocena ze sprawozdania: Sprawozdanie z chemii fizyczne...

Badanie kinetyki reakcji alkoholizy chlorków kwasowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Marcin Kielak 8.04.2002r. Beata Kocon poniedziałek Paweł Łukasiak godz.11 15-17 00 Badanie kinetyki reakcji alkoholizy chlorków kwasowych. 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie stałej szybkości reakcji alkoholizy podstawionych c...

Analiza termiczna - sprawozdanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 861
Wyświetleń: 2940

Magdalena Zbrowska Data wykonywania ćwiczenia: 21.02.21013r. Barbara Bujno Prowadzący: dr inż. Marek Dąbrowski SPRAWOZDANIE Analiza termiczna Celem doświadczenia było sporządzenie i opisanie diagramu równowag fazowych ciecz ciało stałe i trójkąta Tammana dla układu Bi-Sn metodą analizy termiczn...

Analiza termiczna - wykład - Pomiar temperatury

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

Wydział : CHEMICZNY Dzień i godz:wtorek 10:15-12:00 Nr zespołu Data: 29.10.2002 Imię i nazwisko: 1.Julia Ferenc 2.Paulina Wolska Ocena z przygotowania Ocena sprawozdania Ocena Temat: SPORZĄDZANIE DIAGRAMU FAZOWEGO UKŁADU ZAWIERAJĄCEGO DWA METALE METODĄ ANALIZY TERMICZNEJ 1.Wstęp teorety...

Sprawozdanie z chemii - analiza termiczna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 742

SPRAWOZDANIE Z CHEMII FIZYCZNEJ SPORZĄDZANIE DIAGRAMU FAZOWEGO UKŁADU ZAWIERAJĄCEGO DWA METALE METODĄ ANALIZY TERMICZNEJ Skład zespołu prowadzącego doświadczenie: ŁUKASZ GUŁAJSKI RAFAŁ SZCZYPIŃSKI Ocena z przygotowania Ocena ze sprawozdania PODSTAWY TEORETYCZNE ANALIZA TERMICZNA-polega na og...

Analiza termiczna - wykład - Diagram fazowy

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1743

Łukasz Ciszewski Warszawa, 15.03.2013 Agata Danaj Katarzyna Pluta Analiza termiczna. Celem pomiarów jest rejestracja krzywych chłodzenia 8 próbek mieszaniny, ich interpretacja, graficzne wyznaczenie czasów i temperatur zatrzymania oraz temperatur załamania. Powyższe parametry pozwolą na określen...

Wykład - analiza termiczna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 693

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA Analiza termiczna Cele ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest sporządzenie i omówienie diagramu równowag fazowych ciecz ciało stałe układu dwuskładnikowego Bi-Sn. Analiza termiczna polega na ogrzewaniu lub chłodzeni...