Politechnika Warszawska - strona 324

Adsorbcja oranżu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

Adsorpcja oran˙ u metylowego na weglu aktywowanym z ‘ Celem pomiar´w jest sprawdzenie mo˙ liwo´ci opisu adsorpcji oran˙ u metylowego na weglu o z s z ‘ aktywowanym za pomoca‘ izotermy Langmuira. Stezenie oran˙ u metylowego w ro...

Asocjacja alkoholi - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

BADANIE ASOCJACJI ALKOHOLI ZA POMOCĄ SPEKTROSKOPII W PODCZERWIENI Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zarejestrowanie i interpretacja widm absorpcyjnych w podczerwieni (w zakresi...

Trójkąt Gibbsa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1393

RÓWNOWAGA CIECZ-CIECZ W UKŁADZIE TRÓJSKŁADNIKOWYMTRÓJKĄT GIBBSA1. Dozując z biuret automatycznych wodę i toluen do suchych kolb stożkowychsporządzić dziesięć układów dwuskładnikowych zgodnie z tabelą 1. Po sporządzeniuukła...

Aparatura pomiarowa i odczynniki - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 595

Joanna Gawkowska Warszawa04.03.2013 Patryk Radziszewski Dominika Słomka Prowadzący ćwiczenie: mgr inż. Agnieszka Górska Sprawozdanie Adsorpcja oranżu metylowego na węglu aktywowanym. Celem pomiarów było sprawdzenie możliwości opisu ads...

Wiązanie wodorowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 966

Marcin Kielak 25.03.2002r. Beata Kocon godz.1115-1700 Paweł Łukasiak poniedziałek BADANIE ASOCJACJI ALKOHOLI ZA POMOCĄ SPEKTROSKOPII W PODCZERWIENI. 1.Podstawy fizyczne. Badania wiązań wodorowych dokonuje się przez analizę widm oscylacyjnych. W badaniach wykorzystuje się pasmo odpowiadające drga...

Kalorymetryczne wyznaczania entalpii rozpuszczania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

Kalorymetryczne wyznaczania entalpii rozpuszczania soli w roztworach wodnych Lp. Data Nazwisko i Imię Grupa Masa odważki skorygowany/s I/A Uwagi 1 28.03.2000 4 2 28.03.2000 2 3 29.03.2000 1 4 30.03.2000 3 5 31.03.2000 5 6 ...

Wykład - analiza termiczna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1155

Magdalena Zbrowska Data: 21.02.21013r. Barbara Bujno SPRAWOZDANIE Analiza termiczna Celem doświadczenia było sporządzenie i opisanie diagramu równowag fazowych ciecz ciało stałe i trójkąta Tammana dla układu Bi-Sn metodą analizy termicznej. Opracowanie wyników: Zawartość

Protokół pomiarów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Protokół pomiarów „Fizykochemiczna charakterystyka substancji czystych; Gęstość. Współczynnik załamania światła. Napięcie powierzchniowe.” Substancja badana - Część I Wyznaczenie gęstości i objętości molowej. Masa molowa -

Wykład - prawo podziału Nernsta

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1008

Ćwiczenie numer 5 Temat: Prawo podziału Nernsta Opracowanie wyników: Obliczamy dokładnie stężenia kwasu octowego [mol/dm3], w wyjściowym roztworze i warstwie wodnej układu: kwas octowy – woda –