Politechnika Warszawska - strona 323

Spektrofluorymetria - zagadnienia do egzaminu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowki
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1253

SPEKTROFLUORYMETRIA Sala 248 Zjawisko luminescencji Zjawisko fluorescencji na podstawie diagramu Jabłońskiego Przesunięcie Stokes'a Wydajność kwantowa Rodzaje substancji fluoryzujących Czynniki wpływające na

Spektrofotometria - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowki
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2226

Spektrofotometria UV/VIS -zajmuje się widmami absorpcji promieniowania powstałymi na skutek przejść elektronów pomiędzy stanami energetycznymi w cząsteczce. Punkt izobestyczny- jest to punkt przecięcia szeregu krzywych absorpcji przy zmianie jednego z parametrów układu będącego w równowadze .Istnien...

Spektrofotonmetria - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowki
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1190

Prawo addytywności, i do czego się je stosuje. 0,5p. Podaj schemat blokowy spektrofotometru i wyjaśnij funkcję jego poszczególnych elementów. 1p Wyjaśnij pojęcia: 1p za wszystkie absorbancja krzywa wzorcowa ślepa próba krzywa absorpcji punkt izozbestyczny i jego zastosowanie zalety i wady (jest j...

Materiał na egzamin - analiza instrumentalna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowki
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1813

Konduktometria: 1. Z czym zwizane jest przewodnictwo metali, a z czym przewodnictwo w elektrolitach? Co to jest analiza konduktometryczna? 2. Narysowa krzywa miareczkowania mieszaniny HCl i CH3COOH za pomoca NaOH. Opisa przebieg krzywej. 3. Jak zale|y przewodnictwo od stezenia? Wyjasnic. 4. Jaki pr...

Woltamperometria - egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowki
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2877

WOLTAMPEROMETRIA-uzupełełnienie 1)rodzaje prądów: prąd szczątkowy-redukuje utlenianie nie zanieczyszczoną wodą ,redukuje O2 rozpuszczona w H2O prąd graniczny (dyfuzyjny)-natężenie nie zależy od zmian napięcia -stały prąd.-prąd migracyjny-wędrówka jonów do elektrod. Eliminacja- Zastosowanie elektrol...

Chromatografia cieczowa - zagadnienia egzaminacyjne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowki
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

WYSOKOSPRAWNA CHROMATOGRAFIA CIECZOWA (HPLC) ZAGADNIENIA DO OPRACOWANIA SEMESTR IV 1. Chromatografia jako metoda rozdziału : współczynnik podziału - K, czas retencji - tr,...

Wykład - krytyczne stężenie micelizacji surfakantu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 896

KRYTYCZNE STĘŻENIE MICELIZACJI SURFAKTANTU Celem ćwiczenia jest wyznaczenie krytycznego stężenia micelizacji (KSM) surfaktantu kationowego metodą konduktometryczną. Podstawy teoretyczne Zdolność surfaktantów (związków powierzchniowo czynnych) do tworzenia micel, czyli wielocząsteczkowych agreg...

Krytyczne stężenie micelizacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Termodynamika i chemia fizyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1918

Krytyczne stężenie micelizacji Skład zespołu: 1. 2. 3. Data: Prowadzący ćwiczenie: Ocena i podpis prowadzącego: 1. Cel ćwiczenia. 2. Użyteczne definicje i wzory. a) b) c) d) 3. Metodyka pomiarów. a) b) c) d) ... ... 4. Zestawienie i opracowanie wyników pomiarów. Tabe...

Zastosowanie reguły faz do układu trójskładnikowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 910

Ćwiczenie XIII: ZASTOSOWANIE REGUŁY FAZ DO UKŁADU TRÓJSKŁADNIKOWEGO opracowanie: Urszula Lelek-Borkowska Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest poznanie metod opisu i wyznaczania równowag międzyfazowych w układzie trójskładnikowym. Pojęcia podstawowe Pojęcia podstawowe i regułę faz Gibbsa...

Wyznaczanie krzywej mieszalności układu trójskładnikowego - wykład...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

Warszawa, 25.02.2013r. Paweł Maliszewski Artur Wronek Wyznaczanie krzywej mieszalności układu trójskładnikowego (woda-toluen-etanol) Celem pomiarów było wyznaczenie krzywej mieszalności układu trójskładnikowego w postaci trójkąta Gibbsa, oraz na...