Politechnika Warszawska - strona 322

Wysokosprawna chromatografia cieczowa HPLC - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowki
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1386

WYSOKOSPRAWNA CHROMATOGRAFIA CIECZOWA (HPLC) - ZAGADNIENIA DO OPRACOWANIA Chromatografia jako metoda rozdziału : współczynnik podziału - K,

HPLC - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowki
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1127

HPLC 1)chromatografia jako metoda rozdziału-metoda rozdzielania składników mieszanin w wyniku różnic w oddziaływaniu rozdzielanych składników między fazą ruchomą i nieruchomą. stała podziału-warunek konieczny rozdzielania mieszaniny na poszczególne składniki są różnice stałych podziału analizowanyc...

Wykład - instrumenty analityczne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowki
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3647

KONDUKTOMETRIA 1)na podstawie wzorów określić przewodnictwo metali i elektrolitów, 2)wykreślić i opisać przebieg krzywych miareczkowania mieszaniny kwasów:solnego i octowego za pomocą:a)mocnej zasady, b)słabej zasady, 3)jak przewodnictwo zależy od stężenia i dlaczego? 4)z czego wynika i od cze...

Wykład - obraz w mikroskopie elektronowym

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowki
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

1) Dlaczego mikroskop elektronowy ma tak dobrą rozdzielczość?  Ponieważ zdolność rozdzielcza (czyli najmniejsza odległość 2 punktów jeszcze rozróżnialnych) jest równa śr...

Konduktometria - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowki
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2051

1)przewodzenie prądu -miarą jest jego opór „R” przez metaleR=ρ*l/A [] ρopór właściwy charakterystyczny dla danego materiału ,l-długość przewodnika, A-powierzchnia przekroju. Przewodnictwo metali związane jest z ruchem elektronów w sieci krystalicznej danej próbki. przez elektrolity-w przewodzeniu ...

Konduktometria wejść - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowki
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1834

Konduktometria -wyjaśnij prawo Karlouscha i co to jest graniczna przewodność molowa -jaki prąd stosuje się w konduktometrii i dlaczego - napisz równanie reakcji w miareczkowaniu j...

Metody chromatograficzne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowki
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 672

Podstawy metod rozdzielania Metody chromatograficzne Chromatografia jest metodą, w której składniki mieszaniny są rozdzielane dzięki różnej szybkości, z którą są przenoszone przez fazę stacjonarną za pomocą strumienia fazy ruchomej (gaz...

Woltamperometria - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowki
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1435

1)rodzaje prądów w woltamperometrii i sposoby eliminacji niekorzystnych składowych prądu-prąd pojemnościowy (prąd przeszkadzający)-IC- wynika z ładowania podwójnej warstwy elektrycznej nagranicy elektroda-roztwór -jest konsekwencją ładownia się warstwy podwójnej mierzony jest łącznie z prądem farada...

Woltamperometria - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowki
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2415

WOLTAMPEROMETRIA Co mierzy się w woltamperometrii (wzajemność prądu od zmiany potencjału) i jak tą wielkość można zmieniać i jak ją interpretujemy? Co to jest i jakie są sposoby eliminacji prądu pojemnościowego w metodzie pulsowej różnic...

Potencjometria - kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowki
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1736

POTENCJOMETRIA 26 października 2004 co to jest SEM i z czego zbudowany jest układ czym się różni miareczkowanie klasyczne od potencjometrycznego ? bezpośrednia metoda oznaczania jonów w próbce (wymienić) jakie są parametry elektrod jonoselektywnych , wykres krzywej kompensacyjnej zadanie wyznacz...