Politechnika Warszawska - strona 320

Inżynieria chemiczna - ćwiczenia - Rektyfikacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Arkadiusz Moskal
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1106

15. Omówić sposoby realizacji procesu rektyfikacji. W sposób ciągły W sposób okresowy Na dole kolumny umieszcza się kolbę lub kadź z rektyfikowaną cieczą, a na jej górze głowicę, której zadaniem jest częściowe zawracanie skraplanej cieczy (or...

P laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Arkadiusz Moskal
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

20. Podstawowa charakterystyka bioprocesów BIOPROCESY Inżynieria biomedyczna (Biomedical Engineering, BME ) wchodzi w skład nauk dotyczących bioinżynierii. Stanowi ona połączenie wiedzy zlokalizowane na pograniczu nauk technicznych, medycz...

Zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Arkadiusz Moskal
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 847

Tematy egzaminacyjne terminu „0” egzaminu z Inżynierii Chemicznej i Procesowej dla studentów Wydziału Chemicznego , czerwiec 2012: 1. Opisać różnice w podejściu do bilansowania procesów ustalonych i nieustalonych w czasie. Oprzeć się na przykładowo wybranym procesie przemysłowym. 2. Omówić różnic...

Analiza wagowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowki
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1925

Alkacymetria W 4 próbkach zawierających odpowiednio CH3COOH, NH3, H2SO4 i KOH, oznaczano zawartość poszczególnych składników metodą alacymetryczną. Zaproponuj odpowiednie roztwory titrantów i wskaźników jakie mogą być użyte do poszczególnych miareczkowań tak, aby wyniki oznaczeń obarczone były najm...

Zagadnienia do egzaminu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowki
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1680

WYSOKOSPRAWNA CHROMATOGRAFIA CIECZOWA (HPLC) - ZAGADNIENIA DO OPRACOWANIA Chromatografia jako metoda rozdziału : współczynnik podziału - K,

Mikroskopia elektronowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowki
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1554

Porównaj mikroskop elektronowy z optycznym 2. Co to jest głębia ostrości 3. Dlaczego mikroskop elektronowy ma dobrą zdolność rozdzielczą. Ps. Prowadzący chce samych konkretów...

Potencjometria - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowki
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2562

POTENCJOMETRIA 1. Co to jest czułość i selektywność elektrody jonoselektywnej? 2. Dlaczego i w jaki sposób utrzymujemy siłę jonową roztworu na wysokim poziomie? 3. Narysować krzywą kalibracji dla anionu Cl-. Jak się ją wyznacza? Jak wyznacza się stężenie jonów Cl-? Jle wynosi kąt nachylenia prostoli...

Podstawy mikroskopii skaningowej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowki
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1211

PODSTAWY MIKROSKOPII SKANINGOWEJ Podstawowe zasady działania mikroskopu skaningowego. W mikroskopach skaningowych wiązka elektronów bombarduje próbkę, skanując jej powierzchnię linia po linii. Pod wpływem wiązki elektronów próbka emituje różne sygnały (m. in. elektrony wtórne, elektrony wstecznie ...

Podstawy mikroskopii skaningowej - wykład - działo elektronowe

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowki
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

PODSTAWY MIKROSKOPII SKANINGOWEJ Podstawowe zasady działania mikroskopu skaningowego. W mikroskopach skaningowych wiązka elektronów bombarduje próbkę, skanując jej powierzchnię linia po linii. Pod wpływem wiązki elektronów próbka emituje różne sygnały (m. in. elektrony wtórne, elektrony wstecznie ...

Aborpcja atomowa - pytania egzaminacyjne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowki
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

ABSORPCYJNA SPEKTROMETRIA ATOMOWA 10 listopada 2004 1)rodzaje interferencji chemicznych 2)co mierzymy AAS 3)co to jest granica wykrywalności -jak ją wyznaczyć 4)zadanie ile dodać 10 mg/ml aby otrzymać 8 mg/ml w kolbie 250ml 1mg-1ml x mg-...