Politechnika Warszawska - strona 316

Inżynieria chemiczna - ćwiczenia - Prędkość filtracji

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Maciej Chwast
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1687

Zadanie 1. Obliczyć powierzchnię filtru, przy której uzyska się 2 m3 przesączu w ciągu 30 minut podczas filtracji pewnej zawiesiny. Filtrację prowadzi się przy różnicy ciśnień ΔP = 150 kPa. Stałe filtracji odniesione do 1 m2 powierzchni filtracyjnej można wyrazić następującymi zależnościami: 0...

Wykład - ekstrakcja

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Maciej Chwast
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2443

Zadania z ekstrakcji W pewnym procesie technologicznym otrzymuje się roztwór octanu etylu i acetonu o zawartości 30% mas. acetonu. W celu rozdzielenia tych składników stosuje się ekstrakcję acetonu za pomocą wody. Równowaga układu

Inżynieria chemiczna - przykładowe zadania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Maciej Chwast
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3339

ZADANIA Z INŻYNIERII CHEMICZNEJ - część 1 Opory ruchu, problemy hydrauliczne Zadanie 1 W rurze o średnicy d = 2 ‘’ zachodzi mieszanie W1 = 500 kg/h roztworu o temperaturze t 1 = 80 °C, stężeniu c1 = 10 g/dm3 NaCl, gęstości ρ 1 = 992.1 g/dm3...

Inżynieria chemicznakolokwium - Ciecz wyczerpana

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Maciej Chwast
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1274

9:15 Surówka w ilości S = 100 kmoli/h, zawierająca xS = 0.40 ułamka molowego składnika bardziej lotnego, jest wprowadzana do kolumny rektyfikacyjnej, gdzie jest rozdzielana na destylat i c...

Inżynieria chemiczna - kolokwium - Filtracja

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Maciej Chwast
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

1.1. W procesie produkcji chloru metodą działania tlenem na chlorowodór, jako drugi produkt powstaje woda. Powietrze jest doprowadzane do reaktora w ilości zapewniającej 25 % nadmiar tlenu. Stopień konwersji HCl wynosi 70%. Obliczyć ułamki mol...

Inżynieria chemiczna - kolokwium - gęstość strumienia cieplnego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Maciej Chwast
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1267

Inżynieria Chemiczna, kolokwium II 25.04.2007 Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. Zadanie 1 Piec przemysłowy jest obmurowany dwuwarstwowo. Pierwsza warstwa to cegła szamotowa o grubości 100 mm i współczynniku przewodzenia ciepła 1.75 W/(mK), a druga - cegła czerwona o grubości 300 mm ...

Inżynieria chemiczna - regulamin ćwiczeń

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Maciej Chwast
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Regulamin ćwiczeń z Inżynierii Chemicznej Wydział Chemiczny, sem.4, rok akademicki 2011/2012 Prowadzący: dr inż. Anna Jackiewicz, dr inż. Maciej Szwast Ćwiczenia z przedmiotu „

Wymienniki, zatężanie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Maciej Chwast
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1197

WYMIENNIKI, ZATĘŻANIE W przeciwprądowym wymienniku ciepła typu „rura w rurze” gorące powietrze podgrzewa wodę. Powietrze przepływa z prędkością 10 m/s w przestrzeni pomiędzy rurami. Temperatura powietrza na wlocie wynosi 300oC. Natężenie ...

Inżynieria chemiczna - kolokwium - opory

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Maciej Chwast
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1183

Zadanie na opadanie cząstek 1 Obliczyć jak zmieni się prędkość opadania sześciennych cząstek o boku 0,1 mm w wodzie gdy temperatura wzrośnie z 10 do 90 ºC. Gęstość cząstek ρs=2650 kg/m3. Gęstości i lepkości wody w obu temperaturach odpowiednio: ρw(10 C)=1000 kg/m3 ρw(90 C)= 965 kg/m3 μw(10 C)=1,30...

Inżynieria chemiczna - ćwiczenia - Demineralizacja wody

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Maciej Chwast
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Zadanie 1 Do realizacji procesu, którego celem jest demineralizacja wody na S=40 m2 membrany o współczynniku filtracji UFC = 20 l/(m2·h·bar), zastosowano pompę o mocy N=15 kW i wydatku Qn=36 000 l/h. Jakie jest