Politechnika Warszawska - strona 305

Umowa deweloperska

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

UMOWA PRZEDWSTĘPNA nr …………… O WYBUDOWANIE, USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIEM(AMI) PRZYNALEŻNYM(I) ORAZ MIEJSCA POSTOJOWEGO W HALI GARAŻOWEJ zawarta dnia w pomiędzy : Warszawa Przy Promenadzie Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Po...

Umowa najmu

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2926

Dnia dwudziestego drugiego kwietnia roku dwa tysiące dwunastego /22.04.2012/ między: 1) Panem Janem Kowalskim zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Nowej nr 24, dowód osobisty AB 1234567, według oświadczenia NIP 098-765-43-21, który zwany będzie także „wynajmującym”, a 2) Panem Tadeuszem Albinosem, ...

Umowa najmu TBS

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1211

UMOWA NAJMU lokalu mieszkalnego w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Praga Południe Spółka z o.o. zawarta w Warszawie w dniu 2004 roku pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego Praga Południe Spółka z o.o. z ...

Umowa partycypacyjna - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1547

UMOWA NR/P/2005 o udziale w kosztach budowy lokalu mieszkalnego W dniu w Warszawie pomiędzy: 1. Towarzystwem Budownictwa Społecznego Praga Południe Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mińskiej 52/54, wpisanej do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warsza...

Ustawa Budownictwo mieszkaniowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

LexPolonica nr 1341. Stan prawny 2011-03-04 Dz.U.2000.98.1070 (U) Niektóre formy popierania budownictwa mieszkaniowego. USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. (tekst pierwotny: Dz. U. 1995 r. Nr 133 poz. 654) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 ...

Ustawa dodatki mieszkaniowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 826

LexPolonica nr 19061. Stan prawny 2011-03-04 Dz.U.2001.71.734 (U) Dodatki mieszkaniowe. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściw...

Ustawa Finansowe wsparcie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

LexPolonica nr 1341. Stan prawny 2011-03-04 Dz.U.2000.98.1070 (U) Niektóre formy popierania budownictwa mieszkaniowego. USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. (tekst pierwotny: Dz. U. 1995 r. Nr 133 poz. 654) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 ...

Ustawa ochrona lokatorów

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078

LexPolonica nr 19060. Stan prawny 2011-03-04 Dz.U.2005.31.266 (U) Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i zmiana Kodeksu cywilnego. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  (tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 7...

Ustawa Pomoc państwa

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

LexPolonica nr 2056399. Stan prawny 2011-03-04 Dz.U.2009.115.964 (U) Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utracił...

Ustawa Pomoc państwa

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

LexPolonica nr 1532. Stan prawny 2011-03-04 Dz.U.2003.119.1115 (U) Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielanie premii gwarancyjnych oraz refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. USTAWA z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mi...