Politechnika Warszawska - strona 304

Badanie wskaźnika pęcznienia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3500

Badanie wskaźnika pęcznienia Wskaźnik pęcznienia określa się wg wzoru gdzie V — objętość pierwotna próbki gruntu przed zalewaniem wodą, V" — objętość próbki gruntu po maksymalnym spęcznieniu, ti — wysokość pierwotna próbki gruntu przed zalaniem wodą, h" — wysokość próbki gruntu po maksym...

Badanie wytrzymałości gruntów sondami obrotowymi - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364

Badanie wytrzymałości gruntów sondami obrotowymi Ścinanie obrotowe, oznaczone w normie PN-74/B--04452 symbolem VT, jest metodą pozwalającą oznaczyć wytrzymałość gruntów na ścinanie Tf na różnych głębo­kościach w podłożu gruntowym. Wytrzymałość na ścinanie wyznacza się za pomocą sondy obrotowej prze...

Badanie wytrzyma_o_ci na _cinanie gruntów gruboziarnistych i kamienist...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 574

Badanie wytrzymałości na ścinanie gruntów gruboziarnistych i kamienistych Uwagi ogólne Przy badaniu wytrzymałości na ścinanie gruntów gruboziarnistych i kamienistych, ze względu na zawartość w nich grubych ziarn żwirowych i kamienistych, wymaga się aparatury wielkowymiarowej. Ogólnie przyjmuje się...

Badanie wytrzymałości na ścinanie masywów skalnych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

Badanie wytrzymałości na ścinanie masywów skalnych Znajomość wytrzymałości na ścinanie masywów skalnych jest niezbędna projektan­towi zapór do zaprojektowania budowli statecznej na poślizg. Poślizg taki może nastąpić poprzez ścięcie w kontakcie betonu ze skałą, ścięcie samego masywu pod zaporą lub ...

Badanie wytrzymałości na ścinanie w aparacie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 273
Wyświetleń: 973

Badanie wytrzymałości na ścinanie w aparacie bezpośredniego ścinania Najprostszym przyrządem do badania wytrzymałości na ścinanie gruntu jest obecnie aparat Kreya-Casagrande 'a (1936 r.) nazywany aparatem bezpośredniego ścinania lub skrzynkowym. Aparat bezpośredniego ścinania (rys. 6.19) składa si...

Badanie wytrzymałości na ścinanie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 147
Wyświetleń: 987

Badanie wytrzymałości na ścinanie w aparacie trójosiowego ściskania Ogólny opis badań Schemat aparatu trójosiowego ściskania przedstawiono na rysunku 6.21. Próbka ma kształt walca, o stosunku wysokości do średnicy równym 2:1. W gruntach drobnoziarnis­tych stosuje się przeważnie próbki o średnicy 3...

Dokumentacja geologiczno-inżynierska - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Dokumentacja geologiczno-inżynierska Wiadomości wstępne Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 września 1998 r. (§ 8, pkt 2) dla obiektów budowlanych wymagających wykonania robót geologicznych, zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do „drugiej ka...

Dreny pionowe i metoda elektroosmozy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1568

Dreny pionowe i metoda elektroosmozy Skrócenie czasu konsolidacji podłoża, przy wstępnym obciążeniu gruntów spoistych lub organicznych, można uzyskać za pomocą drenażu pionowego (rys. 12.3). W warstwie ściśliwej podłoża wykonuje się pionowe...

Geotechniczna klasyfikacja masywów fliszowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

Geotechniczna klasyfikacja masywów fliszowych Wprowadzenie Skały fliszowe, występujące w Karpatach, stanowią problem jako podłoża zapór. Wiadomo z badań geologiczno-inżynierskich, że istnieje znaczna różnorodność i duże zróżnicowanie właściwości m...

Prawo mieszkaniowe - szablon

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1162

Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne z umowami w administracji Poziom studiów: *I. stopnia Nazwisko wykładowcy prowadzącego: Dr Cezary Woźniak Rodzaj przedmiotu: *obieralny Przedmioty poprzedzające wraz z wymaganiami wstępnymi: Prawo cywilne, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne S...