Politechnika Warszawska - strona 303

Ściśliwość gruntów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

Ściśliwość gruntów Pod działaniem przyłożonego obciążenia grunt ulega odkształceniom, co wyraża się osiadaniem jego powierzchni. Odkształcenie gruntu polega na zmniejszeniu objętości w wyniku wyciskania wody i powietrza wypełniającego pory gruntu, przemieszczania się cząstek stałych względem siebie...

Badania dylatometryczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1897

Badania dylatometryczne Metodę badań dylatometrem gruntów zalegających w podłożu opracował i opatentował Silvano Marchetti z Uniwersytetu Aquila we Włoszech w 1980 r. [86], Badanie dylatometryczne (DMT — The Marchetti Dilatometer Test) polega na określeniu wytrzymałości i odkształceń gruntów drobn...

Badania elektrooporowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854

Badania elektrooporowe Sondowanie elektrooporowe (elektryczne) gruntu polega na naziemnym pomiarze oporności właściwej gruntów, co pozwala na określenie układu warstw oraz w przybliżeniu rodzaju gruntu. Interpretacja wyników sondowania elektrycznego jest tym dokładniejsza, im większe są różnice op...

Badania radioizotopowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

Badania radioizotopowe Badania radioizotopowe polegają na wykorzystaniu zjawiska fizycznego rozpraszania | spowalniania neutronów w materiałach zawierających wodór (przy pomiarze wilgotności) oraz na zjawisku pochłaniania i rozpraszania ...

Badania sejsmiczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1456

Badania sejsmiczne Badania sejsmiczne obejmują grupę geofizycznych metod badawczych opartych na pomiarach fal sprężystych sztucznie wzbudzonych w ośrodku gruntowym. Badania sejsmiczne w geotechnice wykorzystuje się, między innymi, przy ustala...

Badania w wielkowymiarowym aparacie trójosiowym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Badania w wielkowymiarowym aparacie trójosiowym Wielkowymiarowy aparat trójosiowy konstrukcji IMG W (rys. 6.30) przystosowany jest do badania próbek o średnicy 25 cm i wysokości 50 cm. Może pracować jako podciśnieniowy lub jako klasyczny aparat trójosiowy z ciśnieniem bocznym (rys. 6.30b). Aparat s...

Badania wodochłonności i próbna iniekcja skał - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2254

Badania wodochłonności i próbna iniekcja skał Rozpoznanie zasięgu strefy spękań i szczelin skał ma istotne znaczenie przy projektowaniu zapór, gdyż strefą tą pod zaporą może filtrować woda pod ciśnieniem, W tym celu wykonuje się badania wodochłon...

Badanie ciśnienia pęcznienia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1218

Badanie ciśnienia pęcznienia Ciśnienie pęcznienia jest to jednostkowe obciążenie normalne, jakie należy przyłożyć na powierzchnię próbki gruntu w edometrze, aby zmiany jej wysokości były równe zeru w czasie kontaktu gruntu z wodą. Ciśnienie pęcznienia można oznaczać metodą normową, wg PN-8S/B-04481...

Badanie gruntów spoistych przyrządami kieszonkowymi - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

Badanie gruntów spoistych przyrządami kieszonkowymi Wytrzymałość na ścinanie i stan gruntów spoistych można oznaczać też za pomocą przyrządów kieszonkowych: penetrometru (PP) i ścinarki (TV) (rys. 15.23). Przyrządy te zasadniczo przeznaczone są do określania wytrzymałości na ścinanie gruntów, dla k...

Badanie odkształcalności i naprężeń naturalnych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Badanie odkształcalności i naprężeń naturalnych masywów skalnych Ze względu na warunki posadowienia obiektów na podłożu skalistym (np. zapór), niezbędna jest znajomość modułów odkształcenia E0 i modułów sprężystości Es oraz wartości naprężeń naturalnych panujących w masywie skalnym. Znajomość moduł...