Politechnika Warszawska - strona 302

Wyboczenie prętów kratownicy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 336
Wyświetleń: 5145

Wyboczenie prętów kratownicy Na rysunku 6.13 pokazano schematy wyboczenia pasów górnych i dolnych kratownicy dachowej z częścią wspornikową. Pręty stężenia połaciowego po­przecznego T2 są tu połączone z każdym węzłem górnym kratownic, a długośc...

Wybrane przykłady systemowych rozwiązań konstrukcji hal stalowych - wy...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2275

Wybrane przykłady systemowych rozwiązań konstrukcji hal stalowych Omawiając zasady kształtowania hal, zwrócono uwagę na potrzebę ujednolicenia kształtów elementów i ich połączeń, tak aby była zapewniona duża powtarzal­ność części składowych oraz detali konstrukcyjnych. W przypadku hal przemysło­wyc...

Wymiary elementów podstawy słupa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2065

Wymiary elementów podstawy słupa Grubość poziomej blachy podstawy słupów o dowolnych przekrojach trzonu i o konstrukcjach z blachami trapezowymi i żebrami pionowymi można obli­czyć, wykorzystując nośność na zginanie poszczególnych płyt umownych, dają­cych się wyróżnić w całym polu podstawy. Blachy ...

Wymiary geometryczne hal - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1393

Wymiary geometryczne hal Główne wymiary hali to rozpiętość ustroju nośnego oraz długość i wysokość obiektu. Hale przemysłowe, składowe, a także duża część hal masowej obsługi mają rzuty prostokątne. Powierzchnia hali wynika z funkcji lub sposobu jej użytkowania, którą okre­śla architekt i technolo...

Wymiary geometryczne układów hal słupowo-kratowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Wymiary geometryczne układów hal słupowo kratowych O wysokości konstrukcyjnej w środku rozpiętości wiązara może decydo­wać potrzebny kąt nachylenia połaci dachu oraz zalecenia dotyczące optymal­nej wysokości ustroju. Wysokość kratownicy lub jej el...

Wytężenie naroży ram pełnościennych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1029

Wytężenie naroży ram pełnościennych Specyficzną częścią jednokondygnacyjnych ram pełnościennych układów poprze­cznych hal są ich naroża, czyli miejsca, gdzie zbiegają się elementy mimośrodowo ściskane z elementami zginanymi, a w obszarach tych w...

Wyznaczenie sił wewnętrznych w stężeniach - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 812

Wyznaczenie sił wewnętrznych w stężeniach Wprowadzenie Omawiając zarówno zasady kształtowania szkieletów nośnych, jak i modeli ob­liczeniowych głównych układów poprzecznych hal, wskazano na bardzo ważną rolę stężeń dachów i słupów. Zasadn...

Zakotwienie słupów w fundamencie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3500

Zakotwienie słupów w fundamencie. Zespolenie podstaw słupów z funda­mentami (betonowymi lub żelbetowymi) zapewniają śruby kotwiące (rys. 6.55) wykonane ze stalowych prętów okrągłych. Jeden koniec śruby jest nagwintowany, drugi zaś ukształtowany tak, aby było możliwe dobre zakotwienie w betonie lub b...

Zestawienie zebranie i kombinacja obciążeń - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1883

Zestawienie zebranie i kombinacja obciążeń Obciążenia hal wynikają z rodzaju materiałów zastosowanych do ich budowy, ukształtowania geometrycznego bryły budynku, warunków klimatycznych i sej­smicznych oraz oddziaływań wynikających z technologii i eksploatacji obiektu. Do najczęściej występujących z...