Politechnika Warszawska - strona 301

Stężenia poziome ścian szczytowych i podłużnych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1358

Stężenia poziome ścian szczytowych i podłużnych W halach o dużych wysokościach stosuje się dodatkowe stężenia poziome ścian szczytowych i podłużnych Tl, T2, T3 (rys. 1.36b). Ich zadaniem konstrukcyjnym jest stworzenie dodatkowych podpór pośrednich (poza fundamentem i połacią dachu) wysokich słupów ...

Stan graniczny nośności pełnościennego rygla dachowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2681

Stan graniczny nośności pełnościennego rygla dachowego Można pominąć w obliczeniach zwichrzenie rygla pełnościennego, gdy jego ściskany pas jest stężony konstrukcyjnie przed utratą płaskiej postaci zginania. Takim stężeniem może być sztywna tarcza (zabezpieczenie ciągłe na długości ry­gla) lub ustr...

Styki doczołowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3423

Styki doczołowe Stosowane do scalania elementów wysylkowo-montażowych śrubowe styki doczołowe charakteryzuje duża wrażliwość na wstępne imperfekcje geometrycz­ne powstające zarówno w trakcie formowania wyrobów hutniczych, wykonawstwa warsz...

System konstrukcyjno-montażowy hal o przekryciach strukturalnych - wyk...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 4018

System konstrukcyjno montażowy hal o przekryciach strukturalnych W COBPKM „Mostostal" opracowano system konstrukcyjno-montażowy hal o przekryciach strukturalnych [21], [32], [53]. Przekrycia strukturalne znalazły powszechne zastosowanie w budownictwie ogólnym i przemysłowym. Umożliwią one uzys...

Szkielet nośny z kształtowników giętych na zimno - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 980

Szkielet nośny z kształtowników giętych na zimno Nowoczesnym rozwiązaniem ścian hal jest szkielet nośny z kształtowników giętych na zimno. Przykład połączenia słupa pośredniego o przekroju zetowym z fundamentem pokazano na rys. 4.28. Do oparcia słupa pośredniego 1 w za­głębieniu fundamentu zastosow...

Szkieletowe konstrukcje nośne ścian szczytowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2513

Szkieletowe konstrukcje nośne ścian szczytowych Szkieletowe konstrukcje nośne ścian szczytowych (rys. 4.21) kształtuje się analogicznie jak konstrukcje ściany podłużnej. Rygle ścian szczytowych projek­tuje się jako jednoprzęsłowe belki oparte przegubowo na słupach. Słupy pośrednie ściany szczytowej...

Układ konstrukcyjny stężony - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2765

Układ konstrukcyjny stężony Układ konstrukcyjny można uważać za stężony, jeśli sztywność układu stęża­jącego (stężeń) w płaszczyźnie obciążeń poziomych jest na tyle duża, aby można było przyjąć, że wszystkie obciążenia poziome są przenoszone przez stężenia. Szkielet stalowy wg Eurokodu 3 [79] można...

Wiadomości ogólne o konstrukcjach hal stalowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 889

Wiadomości ogólne o konstrukcjach hal stalowych Halami nazywa się budynki parterowe jedno- lub wielonawowe, najczęściej nie-podpiwniczone, których cechą charakterystyczną jest brak wewnętrznych ścian poprzecznych i podłużnych. W takich obiektach dach i zewnętrzne ściany zamy­kają pewną przestrzeń, ...

Wsporniki podsuwnicowe słupów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4788

Wsporniki podsuwnicowe słupów Wsporniki podsuwnicowe słupów. Na słupach hal przemysłowych wypo­sażonych w suwnice (rys. 6.44) opiera się belki podsuwnicowe. Takie słupy, nazywane podsuwnicowymi, mogą być o przekroju zmiennym skokowo lub sta­łym ze specjalnym wspornikiem. W pierwszym przypadku belki...

Wstępnie wygięte pasy rygli dachowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 994

Wstępnie wygięte pasy rygli dachowych Rzeczywiste wstępnie wygięte pasy zespołu m rygli dachowych oddziałują na tężnik dodatkowym obciążeniem Fmi, które zależy od wstępnej krzywizny stabilizowanego pręta oraz rozkładu na długości i wartości obciążenia ściskają­cego w tym elemencie. Wzory (5.25)-=-(...