Politechnika Warszawska - strona 300

Słupowo-ryglowe układy poprzeczne hal - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2149

Słupowo ryglowe układy poprzeczne hal Słupowo-ryglowe układy poprzeczne hal są ustrojami przechyłowymi, gdyż ich węzły okapowe mają możliwość swobodnego przemieszczania się poziome­go (brak przytrzymania). W procesie ustalania współczynników długości wy-boczeniowych słupów fix (z wyjątkiem słupów w...

Słupy główne hal - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2506

Słupy główne hal Słupy główne hal mogą być połączone z fundamentem w sposób przegubowy bądź sztywny (słup zamocowany w fundamencie). Taki element prętowy można uznać za utwierdzony, gdy nie może obrócić się w fundamencie, a fundament w gruncie, tj. wtedy gdy linia ugięcia słupa odkształconego jest ...

Słupy główne układów poprzecznych hal - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1232

Słupy główne układów poprzecznych hal Wprowadzenie Konstrukcją wsporczą rygli dachowych (kratowych i pełnościennych) układów poprzecznych hal są słupy. Ich zadanie konstrukcyjne polega na przekazaniu poziomych i pionowych obciążeń hali na fundamenty, a za ich pośrednictwem na

Schematy statyczne słupów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 4193

Schematy statyczne słupów Projektowanie słupa rozpoczyna się od ustalenia jego schematu statycznego i dłu­gości wyboczeniowej w płaszczyźnie i z płaszczyzny ustroju nośnego. Przykład schematu konstrukcji portalowej ramy ze słupami o różnych postaciach wybocze-nia pokazano na rys. 6.32. Identyfikac...

Siły wewnętrzne w styku doczołowym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1526

Siły wewnętrzne w styku doczołowym Momentowi zginającemu M w styku doczołowym towarzyszy zazwyczaj siła poprzeczna V, której nie uwzględniono w dotychczasowych analizach wytężenia zginania styków doczołowych. Projektując doczołowe połączenia zginane, nale­ży uwzględniać w obliczeniach działającą si...

Sprawdzenie stanu granicznego nośności - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1043

Sprawdzenie stanu granicznego nośności i użytkowania kratownic Przystępując do wymiarowania prętów kratownicy, należy znać ekstremalne siły osiowe (największe wytężenia ściskające i rozciągające) oraz ewentualnie mo­menty zginające w tych elemen...

Sprawdzenie stanu granicznego nośności trzonu słupów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2023

Sprawdzenie stanu granicznego nośności trzonu słupów Słupy główne (o przekrojach pełnościennych lub wielogałęziowych) układów po­przecznych hal są na ogół elementami ściskanymi i zginanymi. W takich slu­pach, oprócz siły podłużnej N, występuje w płaszczyźnie układu poprzecznego moment zginający Mx ...

Stężenia pionowe podłużne kratowych dachów hal - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 7259

Stężenia pionowe podłużne kratowych dachów hal Pionowe stężenia podłużne dachów hal stosuje się przede wszystkim wtedy, gdy rygiel układu poprzecznego jest kratownicą. Takie kratowe dźwigary dachowe mają bardzo małą sztywność giętną ze swojej płaszc...

Stężenia połaciowe poprzeczne dachów hal - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 385
Wyświetleń: 8274

Stężenia połaciowe poprzeczne dachów hal Stężenia połaciowe poprzeczne dachów hal są poziomymi kratownicami umiesz­czonymi najczęściej między ryglami sąsiednich układów poprzecznych. Projek­tuje się je w celu przeniesienia sił poziomych od wiatru, działającego na ścianę szczytową i świetliki, a tak...