Politechnika Warszawska - strona 299

Przykłady konstrukcji pionowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1491

Przykłady konstrukcji pionowych stężeń podłużnych kratowych dachów hal Przykłady konstrukcji pionowych stężeń podłużnych kratowych dachów hal pokazano na rys. 6.61 i 6.62. W pionowym stężeniu podłużnym dachu hali po­kazanym na rys. 6.61a wykorzystano konstrukcyjną rolę dwuteowych płatwi peł­nościen...

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1659

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych podstaw słupów sztywno połączonych z fundamentem Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych podstaw słupów sztywno połączonych z fundamentem pokazano na rys. 6.53 i 6.54. Z uwagi na mimośrodowe ob­ciążenie podstawy te są wydłużone w stosunku do wymiarów trzonów słupów. ...

Rozdział sił na poszczególne śruby - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

Rozdział sił na poszczególne śruby w rzędzie i szeregu styku Rozdział sił na poszczególne śruby w rzędzie i szeregu styku zależy od podat­ności blach czołowych i miejsca osadzenia łącznika w złączu, co w obliczeniach według [98] uwzględniają współczynniki rozdziału w,. Ich wartości do uprosz­czoneg...

Rygle kratowe układów poprzecznych hal - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3269

Rygle kratowe układów poprzecznych hal Rygle kratowe układów poprzecznych hal, w przypadku ich sztywnego połą­czenia ze słupami, są najczęściej wiązarami trapezowymi. W styku montażowym słupa z kratownicą należy połączyć z podporą zarówno pas rozci...

Rysunek warsztatowy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2905

Rysunek warsztatowy Właściwe sporządzanie rysunków warsztatowych polega na przestrzeganiu za­sady „gubienia" odchyłek. Wymiarowanie geometryczne omawianego styku słupa z belką, pokazane na rys. 1.43a, jest błędne. Poprawny sposób zwymiarowania głowicy słupa przedstawiono na rys. 1.43b. Nie pod...

Rysunki hali o konstrukcji stalowej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4340

Rysunki hali o konstrukcji stalowej Wprowadzenie Dokumentacja techniczna hali o konstrukcji stalowej w odniesieniu do jej czę­ści budowlanej zawiera: opis techniczny, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz część rysunkową projektu. Tematem tego rozdziału są rysunki budynku ha­lowego o konstruk...

Rysunki robocze - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1302

Rysunki robocze Rysunki robocze wykonuje się z zasady oddzielnie dla poszczególnych elementów wysyłkowych. Są to podstawowe rysunki umożliwiające warsztatowe wykonanie elementu, stąd też często nazywa się je warsztatowymi. Sporządza się je w ska­li 1:10 (rzadziej 1:5 lub 1:20). Muszą zawierać wszys...

Rysunki schematyczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2380

Rysunki schematyczne Graficznym podsumowaniem kształtowania ustroju nośnego hali jest sporządze­nie rysunku schematycznego jej konstrukcji, co ma na celu podanie ogólnych informacji o konstrukcji hali. Jest to rysunek ideowy, w skali 1:200 lub 1:100, na którym jedną linią pokazuje się zasadnicze el...

Rysunki zestawieniowe i montażowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2541

Rysunki zestawieniowe i montażowe Rysunki zestawieniowe (nazywane również zestawczymi) wykonuje się w ska­li 1:50, rzadziej 1:100. Celem ich jest dostarczenie bliższych informacji o hali, w aspekcie jej elementów konstrukcyjnych (w postaci elementów wysyłkowych). Rysunki te powinny obrazować projek...

Słup podsuwnicowy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3535

Słup podsuwnicowy Na rysunku 6.48a pokazano słup podsuwnicowy o pełnościennym przekro­ju w części poddachowej i dwugałęziowy w części podsuwnicowej. W miejscu połączenia obu części słupa skonstruowano blachownicowy przekrój dwuteowy. W przykładzie na rys. 6.48b dwugałęziowy trzon słupa w części nad...