Politechnika Warszawska - strona 297

Obliczenia statyczne ustrojów nośnych hal - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

Obliczenia statyczne ustrojów nośnych hal Wprowadzenie W analizie wytężenia prętowych systemów konstrukcyjnych wyróżnia się elemen­ty krytyczne. Są to takie części składowe ustroju nośnego, w których wskutek przyrostu obciążenia dochodzi do wyc...

Obliczenia statyczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

Obliczenia statyczne Słupy oblicza się wstępnie na siłę osiową zwiększoną o 20% w stosunku do wyznaczonej przy uproszczonym schemacie konstrukcji. Najczęściej równomier­nie rozłożone obciążenie poziome układu poprzecznego zastępuje się skupioną siłą przyłożoną na poziomie

Obudowa ścian i dachów hal - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

Obudowa ścian i dachów hal Wprowadzenie Obudowy ścian zewnętrznych i dachów budynków halowych są przegrodami ogra­niczającymi i chroniącymi obiekt przed negatywnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych (opadów, wiatru, temperatury) oraz np. pyłów. W skład obu­dów wchodzą oprócz płytowych elemen...

Ocena bezpieczeństwa w metodzie stanów granicznych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1260

Ocena bezpieczeństwa w metodzie stanów granicznych Konstrukcje nośne obiektów budowlanych powinny być zaprojektowane tak, żeby z odpowiednim stopniem niezawodności mogły się oprzeć działaniom (między in­nymi obciążeniom), które mogą zaistnieć w czasie budowy, eksploatacji i moder­nizacji, zachowują...

Określenie sił wewnętrznych w prętach kratownic - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 854

Określenie sił wewnętrznych w prętach kratownic W celu wyznaczenia sil wewnętrznych w prętach kratownicy równomiernie roz­łożone obciążenie zewnętrzne przykłada się w postaci sił skupionych w węzłach ustroju. Wówczas w prętach kratownicy powsta...

Optymalny kształt przekroju poprzecznego blachownicy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 294
Wyświetleń: 6475

Optymalny kształt przekroju poprzecznego blachownicy Zagadnienia doboru optymalnego kształtu przekroju poprzecznego blachow-nicy komplikują dwa przeciwstawne kryteria. W celu zwiększenia nośności prze­kroju dwuteowego jego pasy powinny być roz...

Płaskie kratownice dachowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1428

Płaskie kratownice dachowe Wprowadzenie Kratownice są ustrojami zbudowanymi z prętów prostych, połączonych osiowo w nominalnie przegubowych węzłach. W takich konstrukcjach obciążenie ze­wnętrzne, przyłożone do węzłów, w postaci sił skupionych powoduje powsta­wanie tylko sił osiowych w prętach. Prę...

Płatwie ciągłe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3136

Płatwie ciągłe W projektowaniu płatwi ciągłych, o lokalnie wzmocnionym przekroju, wy­korzystuje się znaną od dawna regułę statyki, że przekrój o większym momen­cie bezwładności (w układzie statycznie niewyznaczalnym) przejmuje większe momenty zgina...

Płatwie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3157

Płatwie Konstrukcją wsporczą osłonowych płyt dachowych, a także świetlików są najczę­ściej płatwie (w dachach bezpłatwiowych rygle dachowe układów poprzecznych). Są to więc elementy konstrukcji dachu przejmujące obciążenia od ciężaru pokry­cia dachowego, a także obciążeń klimatycznych (śniegu, wiat...