Politechnika Warszawska - strona 295

Konstrukcja węzłów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3409

Konstrukcja węzłów Węzły konstruuje się metodą graficzno-analityczną, znając geometryczny kształt kratownicy, przekroje poprzeczne prętów oraz długości spoin lub licz­bę łączników. Konstruowanie rozpoczyna się od narysowania osi prętów, zbie gających się w tym węźle, utożsamiając je z osiami ciężko...

Konstrukcje naroży ram pełnościennych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1799

Konstrukcje naroży ram pełnościennych Spostrzeżenia i wnioski z analiz wytężenia naroży ram pełnościennych są wyko­rzystywane w ich konstruowaniu i obliczaniu. Stosowane rozwiązania projekto­we spawanych naroży ram w dużym stopniu zależą od rozpiętości i obciążenia ustroju ramowego. Postulowane zal...

Konstrukcje nośne ścian - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1890

Konstrukcje nośne ścian Ze względu na usytuowanie w hali rozróżnia się ściany podłużne i szczytowe. Mogą one być samonośne lub szkieletowe. Ściany samonośne są ustrojami łączącymi funkcje osłonową i konstrukcyjną. Spotyka się je w istniejących halach. Są to ściany murowane, np. z cegły, pustaków c...

Konstruowanie słupów głównych hal - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 693
Wyświetleń: 4256

Konstruowanie słupów głównych hal Charakterystycznymi elementami konstrukcyjnymi słupów oprócz ich trzonów są głowica, podstawa, a w przypadku hal wyposażonych w suwnice — miejsce oparcia belki podsuwnicowej. Głowica stanowi podporę rygla dachoweg...

Konstruowanie węzłów i styków kratownic płaskich - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 777
Wyświetleń: 6188

Konstruowanie węzłów i styków kratownic płaskich Konstruowanie węzłów i styków montażowych dźwigarów kratowych jest jednym z najważniejszych zadań projektowych. Połączenia prętów w węzłach kratownic wykonuje się w wytwórni konstrukcji stalowych...

Kratownice z rur okrągłych lub prostokątnych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 448
Wyświetleń: 4277

Kratownice z rur okrągłych lub prostokątnych Kratownice z rur okrągłych lub prostokątnych odznaczają się większą sztyw­nością boczną, dobrym wykorzystaniem nośności prętów oraz znacznie lepszą odpornością na korozję niż wiązary z kształtowników o przekrojach otwartych. W połączeniach takich (np. ry...

Kształtowanie geometryczne słupów głównych hal - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2058

Kształtowanie geometryczne słupów głównych hal Slupy główne hal są prętami ściskanymi i zginanymi jedno- lub dwukierunko­wo. Ukształtowanie geometryczne na ich długości zależy przede wszystkim od wartości wytężenia ściskającego i zginającego oraz funkcji tych elementów (np. oparcie belek podsuwnico...

Kształtowanie parametrów geometrycznych kratownic - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2408

Kształtowanie parametrów geometrycznych kratownic Ze względu na kształt połaci dachu stosuje się wiązary bezspadkowe (np. w da­chach szedowych), jednospadkowe, dwuspadkowe, a także łukowe. Jeśli podpory kratownicy jednospadkowej są na tym samym poziomie, pasy dźwigara dachowego (wiązara trapezoweg...

Kształtowanie poprzecznych ustrojów nośnych hal stalowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2191

Kształtowanie poprzecznych ustrojów nośnych hal stalowych W budynkach halowych o rzucie w kształcie wydłużonego prostokąta stosuje się najczęściej poprzeczne ustroje nośne, które są rozmieszczone prostopadle do osi podłużnej obiektu (rys. 1.9)...

Kształtowanie schematów statycznych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1043

Kształtowanie schematów statycznych układów poprzecznych hal W kształtowaniu schematów statycznych układów poprzecznych hal przyjmu­je się sztywne lub przegubowe połączenia prętów ze sobą lub z fundamentem. Z uwagi na duże przemieszczenia układów przechyłowych (jakim są ramy po­przeczne hal) o węzł...