Politechnika Warszawska - strona 293

Śrubowe styki montażowe ram pełnościennych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3640

Śrubowe styki montażowe ram pełnościennych Wprowadzenie Z uwagi na wymiary płaskich ram układów poprzecznych hal (które przekraczają dopuszczalne gabaryty transportowe) dzieli się je na elementy prętowe. Są one scalane na montażu z zastosowaniem śrubowych styków montażowych. Sposoby rozmieszczeni...

Łuki i przestrzenne kratownice w halach - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2394

Łuki i przestrzenne kratownice w halach Łukowe blachy fałdowe (rys. 1.20a) są samonośnymi dźwigarami spełniają­cymi zarówno funkcję osłonową, jak i konstrukcji nośnej budynku. W takich metalowych sklepieniach walcowych wykorzystuje się nośność blach fałdowych na ściskanie i zginanie. Te powierzchni...

Świetliki kopułkowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

Świetliki kopułkowe Świetliki kopułkowe, pokazane na rys. 3.33, mają rzuty kwadratowe, pro­stokątne lub okrągłe. Są one o konstrukcji pojedynczej (jednopowłokowe — rys. 3.33b i e) lub podwójnej (dwupowłokowe — rys. 3.33c i f). W zależności od konstrukcji krótsze boki świetlików prostokątnych mają m...

Świetliki trójkątne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1134

Świetliki trójkątne Świetliki trójkątne o schemacie jak na rys. 3.26a i szerokości mniejszej niż 3,0 m składają się (por. rys. 3.25c) ze szczeblin 4, elementów wieńczących gór­nych i dolnych 5 oraz krótkich podpórek służących do oparcia na płatwiach 6. Podpórki świetlików daje się w celu uzyskania ...

Świetliki - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

Świetliki W halach jednonawowych znacznych szerokości oraz wielonawowych nie wystar­cza doświetlenie ich wnętrz przez okna umieszczone w ścianach zewnętrznych. Zachodzi wówczas potrzeba doprowadzenia światła przez okna w dachu, któ­re nazywa się ...

Analiza skutków działania obciążeń klimatycznych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

Analiza skutków działania obciążeń klimatycznych W analizie skutków działania obciążeń klimatycznych (od wiatru, śniegu) należy pamiętać o następstwach występowania na dachu hali attyk, urządzeń wentylacyjnych itp. Na wytężenie układu poprzeczne...

Badanie rozk_adu naprężeń - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Badanie rozkładu naprężeń Badanie rozkiadu naprężeń, tj. funkcji a = (…) … Badanie rozkładu naprężeń Badanie rozkiadu naprężeń, tj. funkcji a = <j(y) według wzoru (7.41) pro­wadzi do stwierdzenia, że jest to zależność hiperboliczna (rys. 7.8a, b). Należy zwrócić uwagę, że naprężenia normalne ...

Blacha fałdowa, dobór przekroju - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Blacha fałdowa dobór przekroju Dobór przekroju poprzecznego blachy fałdowej przeprowadza się na podsta­wie dowodu nośności i sztywności kształtownika. Należy wykazać, że ekstremal­ne obciążenia obliczeniowe i charakterystyczne ustroju są mniejsze od podanych w katalogach nośności blach fałdowych, m...

Blachy fałdowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1435

Blachy fałdowe Blachami fałdowymi (rys. 3.1) nazywa się dźwigary powierzchniowe, wykonane z blach metalowych przez ich ukształtowanie w taki sposób, aby zwielokrotnić moment bezwładności

Wykład - kształtowanie szkieletu nośnego hal stalowych

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1365

Budowa strukturalna i kształtowanie szkieletu nośnego hal stalowych Pełnienie założonej funkcji technologicznej (produkcyjnej, eksploatacyjnej) oraz ochrona wnętrza przed wpływami otoczenia ma zasadniczy wpływ na budowę strukturalną i rodzaj ustroju nośnego budynku halowego. Wymagania odnoszące się...