Politechnika Warszawska - strona 289

Reologia ceramicznych mas sypkich-ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Andrzej Marczewski
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

ZAKŁAD TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ I CERAMIKI REOLOGIA CERAMICZNYCH MAS SYPKICH (ĆWICZENIE LABORATORYJNE) -1- Reologia (z greckiego: rheos - prąd, logos - nauka) jest nauką o płynięciu i deformacji wszystkich form materii pod wpływem naprężeń wewnętrznych. Jako nauka o odkształceniach i przep...

Spiekanie-ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Andrzej Marczewski
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA CHEMICZNY Zak ad Technologii Nieorganicznej i Ceramiki Spiekanie Instrukcja do zaj laboratoryjnych dla studentów semestru VI Rys historyczny Rozwój ludzkiej cywilizacji zwi zany jest z opanowywaniem coraz bardziej rozwini tych narz dzi i urz dze . W pocz tkow...

Plastyczne surowce i masy ceramiczne-ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Andrzej Marczewski
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Imię i nazwisko 1. 2. 3. 4. 5. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. 6. ……………………. 7. ……………………. 8. ……………………. 9. ……………………. 10. ……………………. Pracownia technologiczna – sem. VII Temat: Plastyczne surowce i masy ceramiczne Prowadzący: dr inŜ. Zofia Puff mgr inŜ. Magdalena Gi...

Analiza granulometryczna-opracowanie - skład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Andrzej Marczewski
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1484

Analiza granulometryczna Skład granulometryczny surowców, czyli procentowa zawartość poszczególnych frakcji według wielkości cząstek, jest parametrem o olbrzymim znaczeniu przy ich ocenie. Rozkład wielkości ziarn materiałów drobnodypspersyjnych wywiera bowiem znaczny wpływ na szereg ich właściw...

SELEKTYWNOŚĆ KATALIZATORÓW-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Andrzej Marczewski
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 392

Monika Koziara Warszawa, 11 maja 2010 Ewelina Cieplińska Rafał Buga SELEKTYWNOŚĆ KATALIZATORÓW 1. Wstęp    Celem ćwiczenia było dokonanie analizy wpływu trzech katalizatorów: MgO, Al2O3 oraz Cu/SiO2 na przebieg przemian alkoholu izopropylowego w dwóch różnych temperaturach: 350°C i 450°C. 2. Prz...

MONOKRYSTALIZACJA TCS10-F-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Płocharski
 • Technologia ciała stałego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2023

MONOKRYSTALIZACJA TCS10-F Zagadnienia wykładowe - Definicja i podziały procesów - Mechanizm procesu monokrystalizacji - Metody wytwarzania monokryształów objętościowych - Metody wytwarzania monokryształów warstwowych - Rodzaje wytwarzanych materiałów monokrystalicznych -Przegląd najważniejszyc...

Reakcje w fazie stałej-oparcowanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Płocharski
 • Technologia ciała stałego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2492

REAKCJE W FAZIE STAŁEJ Definicje, systematyka RFS -podręczniki z reguły omawiają łącznie reakcje i przemiany (zmiany stanu skupienia, zmiany fazowe, udział dyfuzji) -pełna klasyfikacja obejmuje wszystkie reakcje, w których uczestniczy faza stała - do ok. 50 typów reakcji chemicznych Np. s+s = s+...

Technologie wytwarzania struktur warstwowych-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Płocharski
 • Technologia ciała stałego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917

TECHNOLOGIE WYTWARZANIA STRUKTUR WARSTWOWYCH Wykład „Technologii Specjalnej” specjalności TCCS (opr. prof. nzw. dr hab.inż. J.Bieliński, wersja popr.2009) Materiał do wykładów „Technologia Ciała Stałego” 2010 w części „Technologie wytwarzania warstw” materiał zaznaczony na zielono - nieegzaminacy...

Opis zjawisk tworzenia plazmy-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Płocharski
 • Technologia ciała stałego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

2.Opis zjawisk tworzenia plazmy Rozpatrzmy przykładowo zjawiska w przestrzeni gazowej między dwiema elektrodami (odpowiednio duże napięcie, co najmniej kilkaset V, zmniejszone ciśnienie gazu); Dominującym zjawiskiem fizycznym jest tu wyładowanie jarzeniowe w różnych obszarach; Obszar I: ciemnia k...

Metoda zol-żel-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Płocharski
 • Technologia ciała stałego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3045

twsw 09t3 wersja 2009 METODA ZOL-ŻEL (sol-gel) Otrzymywanie tlenków metali i metaloidów oraz ich mieszanin (związków chemicznych), np. SiO2, TiO2, Al2O3, SnO2, TiO2-Fe2O3 i inne mono- i wieloskładnikowe, Zasada procesu: 1. Otrzymanie zolu - roztworu koloidalnego (z prekursora tlenku) 2. Przeprow...