Politechnika Warszawska - strona 283

Metoda planowania sieciowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

METODA PLANOWANIA SIECIOWEGO Metoda planowania sieciowego umożliwia: ustalenie programu działania, który zawiera wykaz czynności jakie mają być wykonane, ich wzajemne zależności oraz wyrysowanie grafu czynności (grafu sieciowego), Określenie terminów wykonania, zarówno poszczególnych czynności ja...

Metody podstawowe wyceny wartości przedsiębiorstwa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 455

Metody podstawowe wyceny wartości przedsiębiorstwa. Księgowa Aktywa minus dług netto Dochodowa Wartość bieżąca zdyskontowanego strumienia przyszłych dochodów Porównań rynkowych Współczynniki cena/dochód, cena/sprzedaż, cena/gotówka, dla firm porównywalnych będących w obrocie giełdowym Odtworz...

Organizacje - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Wszystkie organizacje - duże czy małe nastawione są na przynoszenie zysku bądź Wykorzystują pewną kombinację zasobów: ludzkich finansowych rzeczowych informacyjnych dla osiągnięcia swoich celów. Zasoby te albo nakłady uzyskiwane są w

Plan finansowy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Plan finansowy biznes plan adresowany do inwestorów, instytucji finansowych - zadaniem jego jest zapewnienie zestawu niezbędnych informacji porównawczych, umożliwiających ocenę projektu i podjęcie decyzji o jego realizacji, lub zaniechaniu; Biznes plan ma udowodnić racjonalność długookresowego zaan...

Podział menedżerów według obszarów zarządzania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1652

Podział menedżerów wg obszarów zarządzania: Niezależnie od szczebla menedżerowie pracują w różnych obszarach przedsiębiorstwa W danej firmie na wszystkich szczeblach mogą występować menedżerowie odpowiedzialni za: marketing finanse eksploatację zasoby ludzkie administrację inne dziedziny Me...

Wykład - pozycja konkurencyjna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Termin pozycja konkurencyjna odnosi się do udziału w rynku i jego zmian w tym zakresie na tle głównych konkurentów; Pozycja konkurencyjna określa strukturę podmiotową i przedmiotową rynku; A zatem: konkurencyjność przedsiębiorstwa związana jest z dostosowaniem produktu do wymogów rynku i konkurenc...

Stopień uwzględniania szczegółów w grafach - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Stopień uwzględniania szczegółów w grafach wskaźnik powiązania: ncz - liczba czynności nzd - liczba zdarzeń stąd klasyfikacja: kw: - sieci proste - sieci bardziej złożone - sieci skomplikowane Grafy sieciowe różnych szczebli wykonania programu różnić się mogą nie tylko charakterem i stopn...

Struktura biznes planu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Struktura biznes planu Ponieważ biznes plan spełnia jednocześnie różne funkcje, tj.: wewnętrzne i zewnętrzne, przedsiębiorstwo opracowuje zazwyczaj różne jego wersje; Większość przedsiębiorstw posługuje się jednak jednym bazowym dokumentem, który w razie potrzeby dostosowany jest do potrzeb konkre...

Umiejętności Menedżerskie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1253

Umiejętności Menedżerskie Oprócz wykonywania rozlicznych ról, menedżerowie muszą również dysponować konkretnymi kwalifikacjami, by osiągnąć powodzenie w swojej pracy. Są 3 ważne typy umiejętności kierowniczych, tj: techniczne, interpersonalne (społeczne), koncepcyjne. Umiejętności techniczne ...

Właściwości grafów sieciowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Właściwości grafów sieciowych Grafy sieciowe, jako zbiory łuków i wierzchołków: G = (W, L) wierzchołek grafu ⇔ zdarzenie łuk grafu ⇔ czynność wierzchołek wierzchołek grafu i j zdarzenie początkowe zdarzenie końcowe dla czynności czynność dla czynności rozpoczęcie reakcji d uwarunkowane zako...