Politechnika Warszawska - strona 282

Cykl-definicja - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Cykl: to droga o własności: początek drogi schodzi się z tym samym wierzchołkiem z końcem drogi. cykl: Pętla: pętle stanowi łuk, którego początek i koniec jest tym samym wierzchołkiem. pętla: c e b d f g 5 3 4 a 2 1 2 f 4 b g 5 1 a 1 e c 3 d ...

Etapy konstruowania Biznes Planu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

Etapy konstruowania Biznes Planu: Pierwszym krokiem w tworzeniu Biznes Planu jest Analiza Marketingowa. - analizowanie i obserwowanie rynku, poszukiwanie nowych szans zanim konkurent je dostrzeże, wygrywanie atutów przedsiębiorstwa w kontekście dostrzeżonych szans, a następnie opracowanie B.P i kon...

Funkcje Biznes Planu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Funkcje Biznes Planu Funkcje Biznes Planu dzieli się na: wewnętrzne - dla siebie zewnętrzne - dla instytucji, które mogą nam „dać” pieniądze W zależności od sytuacji w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo, jedna z funkcji przeważa. Biznes Plan po zatwierdzeniu przez: Radę Nadzorczą, a w przyp...

Główne role i umiejętności menedżerów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1344

Główne role i umiejętności menedżerów Kwalifikacje kierownicze są talentami niezbędnymi do skutecznego wykonywania zadań. Role menedżerskie. Henry Mintzberg na podstawie swoich obserwacji doszedł do wniosku, że menedżerowie odgrywają 10 różnych ról które można zaliczyć do 3 podstawowych kategorii...

Istota Biznes Planu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

Istota Biznes Planu. Biznes Plan jest terminem, który wraz z reformami rynkowymi i prywatyzacją gospodarki Polski został szeroko zaakceptowany przez przedsiębiorców i ekonomistów. Wyparł on polski termin Plan Działania przedsiębiorstwa. ...

Jakość Biznes Planu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Jakość Biznes Planu Jakość Biznes Planu zależy od tego czy: nawiązuje do analizy strategicznej, zawiera jej elementy. W ocenie Biznes Planu (jako propozycji) pierwszym kryterium jakości jest jego zgodność z planem strategicznym przedsiębiorstwa. Jeśli przedsiębiorstwo nie opracowało planu strat...

Kadra zarządzająca - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Kadra zarządzająca, pracownicy i organizacja przedsiębiorstwa Kadra zarządzająca, to: przekonanie potencjalnych partnerów, inwestorów, jak i instytucji finansowych o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu pracowników firmy; jakość kadry zarządzającej i pracowników ważny element oceny perspektyw ...

Kolejność czynności odpowiadająca technologii wykonania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Kolejność czynności odpowiadająca technologii wykonania. Tablica Rodzaj pracy Symbol Czynność poprzednia Czynność następna wytyczenie miejsca pod fundament a początek b kopanie dołu b a c szalowanie ścian wykopu c b g dostawa drutów do zbrojenia e początek f zbrojenie g c, f ...

Organizacja i zarządzanie - wykład - Towar

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

GR 1. Pięciu producentów dwóch rodzajów towaru dostarczają go do sześciu odbiorców. Producenci o numerach 1,3,5 produkują towar pierwszego rodzaju, pozostali towar drugiego rodzaju. Odbiorcy o numerach 1,3,6 zamawiają tylko towar pierwszego rodzaju. Pozostali odbiorcy towar pierwszego i drugiego ...

Menedżerowie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

Menedżerowie najwyższego szczebla - stanowią względnie niewielką grupę kadry kierowniczej kontrolującej organizację. posługują się tytułami: prezes, wiceprezes, dyrektor naczelny wyznaczają cele organizacji, jej ogólną strategię a także politykę operacyjną reprezentują oficjalnie organizację w ko...