Politechnika Warszawska - strona 281

Podstawy eksploatacji technicznej - ćwiczenia - Czas zdatności

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Rutkowski
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 378

Zadanie 11 Urządzenie o strukturze niezawodnościowej jak na rysunku składa się z jednakowych elementów. Czas zdatności elementu ma rozkład jednostajny o kresie dolnym równym zero. Oczekiwany czas zdatności urządzenia jest równy 700 [h]. Obliczyć oczekiwany czas zdatności elementu. , k = ? , Ru(t)...

Podstawy eksploatacji technicznej - ćwiczenia - Prawdopodobieństwo

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Rutkowski
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 756

Zadanie 24 Urządzenie składa się z dwóch jednakowych elementów, elementu podstawowego i elementu rezerwowego. Element rezerwowy jest rezerwą obciążoną. Intensywność uszkodzeń elementu jest równa 0,001 [1/h]. Po wystąpieniu uszkodzenia dowolnego elementu urządzenie jest nadal zdatne, ale intensywnoś...

Podstawy eksploatacji technicznej - ćwiczenia - budowa urządzenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Rutkowski
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 630

Zadanie 32 Urządzenie o równoległej strukturze niezawodnościowej ma zostać zbudowane z jednakowych elementów. Czas zdatności elementu ma rozkład jednostajny o kresie dolnym równym zero. Oczekiwany czas zdatności urządzenia ma być dwa razy większy od oczekiwanego czasu zdatności elementu. Z ilu elem...

Podstawy eksploatacji technicznej - ćwiczenia - Całka oznaczona

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Rutkowski
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1057

Zadanie 36 Urządzenie o strukturze niezawodnościowej jak na rysunku składa się z czterech jednakowych elementów. Czas zdatności elementu ma rozkład wykładniczy o znanym parametrze λ. Elementy rezerwowe stanowią rezerwę nieobciążoną. Wy...

Podstawy eksploatacji technicznej - ćwiczenia - intensywność uszkodzeń...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Rutkowski
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1071

Zadanie 39 Urządzenie o równoległej strukturze niezawodnościowej składa się z dwóch jednakowych elementów. Intensywność uszkodzeń elementu jest równa λ. Intensywność odnowy elementu może przyjmować jedną z dwóch wartości. Jest ona równa μ1, gdy odnawiany jest jeden element. Jeśli w tym samym czasie...

Ćwiczenia - Podstawy eksploatacji technicznej

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Rutkowski
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1155

Zadanie 41 (zadanie ze skryptu mgra inż. T. Rutkowskiego) Urządzenie składa się z elementu podstawowego i jednego elementu rezerwowego. Intensywność uszkodzeń elementu jest równa λ1, gdy element pracuje i λ2 gdy jest w rezerwie. Uszkodzone elementy są odnawiane kolejno, a intensywność odnowy elemen...

Metrologia - pytania na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski
 • Metrologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1218

1. jakie są zasady przetwarzania analogowo cyfrowego. 2. co to jest schemat strukturalny i jakie znasz inne schematy. 14 3. jakie są funkcje charakteryzujace sygnał stochastyczny w dziedzinie czestotliwosci/ amplitudy/ czasu. (22) 1. w jaki sposób przetwarza się przebieg ciągły na zbiór zdarzeń ele...

Analiza otoczenia strategicznego przedsiębiorstwa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Analiza otoczenia strategicznego przedsiębiorstwa Analiza otoczenia strategicznego przedsiębiorstwa dotyczy: perspektyw rozwojowych i celów strategicznych przedsiębiorstwa; oceny możliwości i zagrożeń jakie niosą zmiany systemowe, technologiczne, demograficzne, ekonomiczne z punktu widzenia przed...

Aneksy obejmujące projekcje marketingowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Aneksy obejmujących projekcje Marketingowe, analizy ekonomiczne i finansowe Aneksy jako integralna część biznes planu w dużej mierze decydują o jego ocenie; Obejmują one zestawy rożnego rodzaju analiz i projekcji. Wartość poznawcza i wiarygodność opracowanych danych liczbowych w dużej mierze zależ...

Biznes plan - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

Biznes plan powinien zawierać następujące aneksy liczbowe: projekcje przyszłego kształtowania się bilansu i rachunku wyników; projekcje przepływów gotówkowych; projekcje sprzedaży oraz kosztów; prognozę zysku; prognozę progu rentowności; zestaw wskaźników dla całego okresu realizacji projektu;...