Politechnika Warszawska - strona 280

Chwile uszkodzeń - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1029

Chwile uszkodzeń (odnowień) przedstawiają strumień losowy, który nazywamy strumieniem odnowy. Zakładamy, że: 1) proces taki powtarza się nieograniczenie, 2) są zmiennymi losowymi niezależnymi o takim samym rozkładzie prawdopodobie...

Nadmiary - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1358

NADMIARY Zwiększenie niezawodności i trwałości obiektu może być wynikiem zastosowania różnych form nadmiarowości. Ogólnie rzecz biorąc nadmiary te można podzielić na: - strukturalne - wprowadzanie do struktury urządzenia elementów rezerwowych, bez których urządzenie to może działać, a które służą...

Obiekty złożone - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1211

OBIEKTY ZŁOŻONE Na ogół obiekt może być traktowany jako system złożony z bloków funkcjonalnych, między którymi zachodzą relacje umożliwiające systemowi realizację wymaganych funkcji. Termin „blok funkcjonalny” może oznaczać zarówno pojedync...

Podstawowe charakterystyki niezawodności obiektów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2765

PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI NIEZAWODNOŚCI OBIEKTÓW NIENAPRAWIALNYCH • funkcja niezawodności R(t) Prawdopodobieństwo tego, że obiekt nie ulegnie uszkodzeniu w przedziale czasu (0, t], co jest równoważne prawdopodobieństwu tego, że zmienna losowa T nazywana czasem zdatności nie przyjmie wartości z...

Rezerwa częściowo obciążona - wykład - Uszkodzenie elementu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 343

Rezerwa częściowo obciążona (chłodna) do chwili uszkodzenia elementu (1) po chwili uszkodzenia elementu (1) element podstawowy (1) nie uszkodzi się do chwili : element podstawowy (1) uszkodzi się w pewnej chwili , element rezerwowy (2) nie uszkodzi się do chwili : Porównanie rodzajów rezerwowan...

Zmienna losowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1190

Zmienną losową charakteryzują ciągłe względem czasu funkcje określone dla : dystrybuanta , gęstość prawdopodobieństwa uszkodzenia , funkcja niezawodności , intensywność uszkodzeń , Dystrybuanta zmiennej losowej (funkcja zawodności) to pra...

Oznaczenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Rutkowski
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2037

Oznaczenia R(t) − funkcja niezawodności, F(t) − funkcja zawodności, ET − oczekiwany czas zdatności, r(t) − pozostały oczekiwany czas zdatności, f(t) − gęstość prawdopodobieństwa uszkodzenia, λ(t) − intensywność uszkodzeń, μ − intensywność odnowy. Wzory ogólne , ,

Podstawy eksploatacji technicznej - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Rutkowski
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1281

Zadanie 1 Urządzenia składa się z dwóch elementów. Uszkodzenie jednego z elementów powoduje uszkodzenie urządzenia. Intensywności uszkodzeń elementów nie zależą od czasu, a ich wartości nie są znane. Intensywność uszkodzeń pierwszego elementu jest dwa razy większa od intensywności uszkodzeń element...

Podstawy eksploatacji technicznej - ćwiczenia - Urządzenie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Rutkowski
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 665

Zadanie 3 Urządzenie o strukturze szeregowej składa się z jednakowych elementów, których intensywności uszkodzeń nie zależą od czasu. Z ilu elementów składa się to urządzenie, jeżeli oczekiwany czas zdatności elementu jest równy 500 [h], a intensywność uszkodzeń urządzenia jest równa 0,02 [1/h]. R...

Podstawy eksploatacji technicznej - ćwiczenia - Rozkład wykładniczy

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Rutkowski
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1169

Zadanie 6 O ile różnią się oczekiwane czasy zdatności dwóch urządzeń zbudowanych z dwóch jednakowych elementów. Pierwsze ma równoległą, a drugie szeregową strukturę. Czas zdatności elementu ma rozkład wykładniczy. Oczekiwany czas zdatn...